Yr M4 yn galw


Mae’r lori wedi ei phacio ac yn paratoi am y daith fyny’r M4 ar gyfer 4 perfformiad yn Llanelli wythnos nesaf.

Hoffwn ddiolch i bawb am yr ymateb hyd yn hyn – nid yw cynhyrchiad yn gyflawn heb ymateb cynulleidfa. Mae wedi bod yn bleser darllen yr holl negeseuon gan bawb sydd wedi gweld Anweledig.

Screen Shot 2019-03-14 at 09.42.38

Screen Shot 2019-03-14 at 09.42.56

Screen Shot 2019-03-14 at 09.43.07

Mae’r ymateb ar Facebook, Twitter a Insta wedi bod yn anhygoel. Yn ychwanegol i hyn, mae’r llythyrau a’r ymweliadau gan aelodau’r gynulleidfa yn dystiolaeth fod y cynhyrchiad wedi cyffwrdd ystod eang o bobl o bob cefndir.

Mae’n amlwg bod geiriau gwefreiddiol Aled Jones Williams a pherfformiad ysgubol Ffion Dafis yn gyfuniad perffaith.

Screen Shot 2019-03-14 at 09.43.57

Screen Shot 2019-03-14 at 09.44.18

Screen Shot 2019-03-14 at 09.45.00

Peidiwch â cholli’r cyfle i brofi gwefr Anweledig.

Ffwrnes, Llanelli
18 – 21 Mawrth

Stiwt, Rhosllannerchrugog
26 & 27 Mawrth