Tri cynnig cyffrous i bobl ifanc


Cyfleon theatr bobl ifanc

Oes gennych chi syniad am ddigwyddiad celfyddydol? Ffansi ymuno â hwb cenedlaethol o bobl ifanc i rannu a chreu? Beth am gysgodi tîm artistig Llyfr Glas Nebo a datblygu gwaith eich hun?

Dyma’r cyfleoedd sydd ar gael yma i bobl ifanc – ymgeisiwch rŵan!

#2020
16 – 25 oed
Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2019

Oes gynnoch chi syniad am ddigwyddiad creadigol ond heb yr amser, y gefnogaeth a’r cyllid i’w wireddu?

Dyma gyfle i’r rheiny rhwng 16 – 25 oed i bitsio am £2020 a chefnogaeth i ddod â’ch syniad yn fyw. Breuddwydiwch, mentrwch ac ewch amdani! Mwy o fanylion.

HAMLETS
18 – 25 oed
Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2019

Dyma gyfle am ddim i weithio gyda gwneuthurwyr theatr mwyaf deinamig Cymru, i gyfarfod pobl eraill a chreu theatr sy’n cwestiynu pwy yw Hamlet heddiw a beth mae Hamlet yn ei olygu i CHI.

Rydyn ni’n rhedeg un o’r Hybiau Hamlets cenedlaethol ochr yn ochr gyda Theatr Clwyd (Yr Wyddgrug), Canolfan Mileniwm Cymru (Caerdydd) a Canolfan Theatr a Chelfyddydau Glan yr Afon (Casnewydd), a bydd rhain yn dod at ei gilydd i greu’r ensemble mwyaf o Hamlets ifanc a welwyd erioed. Mwy o fanylion.

RHAGLEN DATBLYGU ARTISTIAID I FERCHED IFANC
Merched 18 – 25 oed
Dyddiad cau: 28 November

Mae hwn yn gynllun datblygu gyda thâl – wedi’i dalu ar ffurf bwrsariaeth o £250 yr wythnos.

‘Da ni’n chwilio am 3 merch rhwng 18 a 25 oed i gynorthwyo Elgan Rhys (cyfarwyddo), Matt Gough (coreograffi) a R.Seiliog (cyfansoddi) ar ein addasiad llwyfan o Llyfr Glas Nebo.

Yn dilyn cyfnod ymarfer Llyfr Glas Nebo bydd y tair yn dod at ei gilydd gyda dramodydd i ddatblygu syniad gwreiddiol mewn wythnos ddatblygu. Bydd cyfle wedyn i rannu’r darn o waith gyda’r potensial i ddatblygu ymhellach. Mwy o fanylion am y rhaglen.

Mwy o fanylion am y cyfleon? Cysylltwch â Mari Morgan drwy Facebook, ebost neu ffoniwch 01248 715048.