Tocynnau
 • MWGSI

  18/10/2017
  1pm
  Neuadd Dwyfor . Pwllheli
  01758 704088
  18/10/2017
  7.30pm
  Neuadd Dwyfor . Pwllheli
  01758 704088
  20/10/2017
  10:45am
  Theatr Twm o'r Nant . Dinbych
  01745 812349 / 01745 813431
  20/10/2017
  1:45pm
  Theatr Twm o'r Nant . Dinbych
  01745 812349 / 01745 813431
  23/10/2017
  7.30pm
  Theatr Colwyn . Bae Colwyn
  01492 577888 / 01492 872000
  25/10/2017
  7.30pm
  Neuadd Buddug . Bala
  01758 704088
  26/10/2017
  7.30pm
  Ysgol Y Moelwyn . Blaenau Ffestiniog
  01766 830435
  03/11/2017
  7.30pm
  Chapter . Caerdydd
  029 2030 4400
  04/11/2017
  7.30pm
  Chapter . Caerdydd
  029 2030 4400
  08/11/2017
  1.30pm
  Pontio . Bangor
  01248 382828
  09/11/2017
  7.30pm
  Ysgol Gyfun Llangefni
  01248 725700
  14/11/2017
  7.30pm
  Neuadd Ogwen . Bethesda
  01248 208 485
  17/11/2017
  6pm
  Galeri . Caernarfon
  01286 685222
  18/11/2017
  7:45pm
  Theatr Clwyd . Wyddgrug
  01352 701521
  20/11/2017
  7.30pm
  Theatr Felinfach . Dyffryn Aeron
  01570 470697
  21/11/2017
  7.30pm
  Neuadd San Pedr . Caerfyrddin
  01239 712934
  22/11/2017
  7.30pm
  Theatr Ffwrnes . Llanelli
  0845 2263510
  23/11/2017
  7.30pm
  Canolfan Gartholwg . Pontypridd
  01443 219589