Syniadau Mawr Cymru a Frân Wen yn partneru ar gyfer #2018


Stephen Edwards Cread

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cydweithio gyda Syniadau Mawr Cymru ar gyfer cronfa #2018.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru ac yn annog entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru. Caiff rhaglen Syniadau Mawr Cymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i hanelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sy’n dymuno datblygu syniad busnes.

Mae #2018 yn gwahodd pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed i gyflwyno syniadau am ddigwyddiad creadigol i banel o arbenigwyr er mwyn hawlio £2018 a chefnogaeth broffesiynol.

Bydd Stephen Edwards (yn y llun uchod), perchennog y cwmni brandio, dylunio a chynhyrchu Cread, yn ymuno â’r panel fel model rôl Syniadau Mawr Cymru.

Mae’r panel yn cynnwys y perfformwyr Seiriol Davies a Lisa Angharad; cynllunydd a chyfarwyddwr celf Gwyn Eiddior; Ceri Charles o Gyngor Celfyddydau Cymru a Pryderi Ap Rhisart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc.

Oes gynnoch chi syniad?

Anfonwch neges e-bost at elgan@franwen.com, gan nodi’n fras beth yw’r syniad, sut y bydd yn ychwanegu gwerth at y celfyddydau a pha gefnogaeth yr hoffech chi gan Frân Wen i wneud hyn digwydd.

Dyddiad ceisiadau: 30 Medi 2018
Digwyddiad pitshio: 6 Hydref 2018