http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

Swydd Newydd: Cyfarwyddwr Cwmni Ifanc


Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cwmni Ifanc egnïol a brwdfrydig sydd yn angerddol am theatr i bobl ifanc a’r celfydyddau.

Ydych chi’n artist iaith Gymraeg gyda’r sgiliau i fod yn arweinydd creadigol y dyfodol?

OES GENNYCH CHI…

• Ddychymyg, uchelgais ac angerdd i gefnogi ein hamcanion artistig.
• Profiad o gyfarwyddo neu oruchwylio prosiectau cyfranogi.
• Sgiliau cyfathrebu clir ac argyhoeddedig ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Y gallu i adnabod a meithrin lleisiau newydd, talent a dychymyg.
• Profiad a dealltwriaeth o waith ymgysylltu, cyfranogi a chymunedol.
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i rymuso, ysbrydoli a chymell eraill.
• Sgiliau eirioli ardderchog.
• Y gallu i gydweithio ag eraill, i ddatblygu, cynnal a chryfhau partneriaethau creadigol.
• Hyder i gymryd risg

CWMNI IFANC FRÂN WEN

Mae Cwmni Ifanc Frân Wen yn gwmni o bobl ifanc amrywiol sydd yn cyfarfod i ddatblygu fel cymuned ac unigolion drwy greu theatr. Gyda phwyslais ar gyflwyno prosesau creadigol arloesol a chreu cynyrchiadau theatr cymunedol mentrus, mae gan y cwmni reolaeth lwyr dros eu gwaith sydd yn archwilio profiadau a safbwyntiau pobl ifanc yng Nghymru heddiw.

Mae’r cwmni ifanc wrth galon uchelgais y cwmni ac yn bwydo pob agwedd o waith Frân Wen.

MANYLION

Tâl: £20,446 – £24,879
Dyddiad cau: 12pm, 05 Hydref 2020
Cyfweliadau: 08 Hydref 2020

PECYN SWYDD
FFURFLEN CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH