#StoriSteddfod


Eich geiriau. Eich stori.

Roedd Elin yn teimlo braidd yn bôrd…

Dyma ganlyniad #StoriSteddfod eleni – diolch i bawb ddaeth draw i’r bwth ‘sgwennu yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019.

Diolch i Mared Llewelyn am roi’r stori at ei gilydd, i Carwyn Jones am ei ddarllen ac i bawb am gyfrannu.

Tybed beth fydd bwth Frân Wen yn creu’r flwyddyn nesa’?