Sesiynau sgriptio dan arweiniad Aled Jones Williams


Pencil gan Andrew Taylor (Flikr) Trwydded Creative Commons

Pencil gan Andrew Taylor (Flikr) Trwydded Creative Commons

NODYN I’R DYDDIADUR 

Sesiynau sgriptio dan arweiniad Aled Jones Williams

Lle?

Cwmni Frân Wen

Yr Hen Ysgol Gynradd
Ffordd Pentraeth
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5HS

01248 715048

Pryd? 

Dydd Sadwrn – 17 Ionawr

Dydd Sadwrn – 9 Chwefror

Faint o’t gloch?

10am – 3pm

Cost

£10.00 y sesiwn