Sesiwn Marchnata – Gwyn dy Fyd


Cafwyd sesiwn farchnata fywiog yn Ysgol y Creuddyn 11 Ragfyr 2012 yn trafod ‘Gwyn dy Fyd’ – ymhlith y pynciau trafod oedd teitl y cynhyrchiad. Cafwyd amrywiaeth o wahanol deitlau a syniadau. Dyma flas o’r ymatebion.

Steve A Johnson (Flikr) dan drwydded cynnwys Creative Commons

Steve A Johnson (Flikr) dan drwydded cynnwys Creative Commons

Beth? Lliw!

Sgrambl

Pochan

Allwedd y Byd

Enfys Scrambl

3 Munud i Gymro

Wy. gair bach â stori fawr

Clo

Camgymeriad

Mythonwy

Datblygiad y sesiwn – Trydar 

trydar