http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

Rhannu theatr newydd o Sgratsh


Lansio cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus i rannu gwaith newydd mewn datblygiad.

Gan gychwyn ym mis Mawrth, byddwyn yn agor cil y drws ar gynyrchiadau’r dyfodol trwy gynnal digwyddiadau Sgratsh Sul.

Bydd y digwyddiadau, fydd yn ddigidol am y tro, yn digwydd bob yn ail fis ac yn cynnwys darlleniadau o waith mewn datblygiad, ymarferion agored a sgyrsiau anffurfiol am y straeon a’r prosiectau sy’n cadw ni yn brysur.

Mae’r Sgratsh Sul cyntaf ar ddydd Sul, 21 Mawrth, yn ddigwyddiad dwbl ar-lein, gyda’r cynyrchiadau Popeth ar y Ddaear a Branwen yn hawlio’r sylw.

Ym mis Ebrill bydd Diwrnod Arall, cynhyrchiad ar ffurf gig theatr gan yr amryddawn Casi Wyn, sy’n ymrafael â chysyniad o annibyniaeth i Gymru, yn cael ei rannu.

Yn mis Mai bydd y rhannu yn digwydd dros benwythnos cyfa’ wrth i ni rannu a dathlu gwaith ein Criw ‘Sgwennu Newydd, ar y cyd ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Cyfle i chi wybod mwy am 10 darn o waith gwreiddiol gan 10 o ‘sgwennwyr ifanc newydd sy’n archwilio’r Gymru gyfoes

“Rydym yn hynod o falch o gydweithio gyda rhai o artistiaid mwyaf blaengar ac uchelgeisiol Cymru i greu cynnyrch beiddgar a pherthnasol i’n cynulleidfaoedd,” meddai Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.

“Mae’n gyfnod hollbwysig i artistiaid a chymunedau greu theatr sy’n mynd i’r afael â materion perthnasol er mwyn herio a dathlu’r Gymru gyfoes wrth i ni ddod allan o gyfnod hynod o anodd. Mae’r gwaith newydd yma yn gwneud union hynny, tra hefyd yn bod yn uchelgeisiol gyda ffurfiau newydd a herio ffiniau theatr traddodiadol.

“Bydd Sgratsh Sul yn gyfle i ni sicrhau ein bod yn dod â’n cynulleidfaoedd chwilfrydig ac angerddol ar y daith gyda ni. Boed ar-lein neu’n fyw, mewn criwiau bach neu fawr – rydym yn ymrwymo i rannu ein stori gyda chi ym mha bynnag ffordd sy’n addas.

“Mae’n destun balchder i ni gael gweithio hefo 47 o artistiaid mwyaf beiddgar a chyffrous Cymru i ddatblygu’r gweithiau newydd yma yn ystod y 10 mis diwethaf – gyda’r mwyafrif ohonynt o dan 30 oed. Mae’n hynod o gyffrous.”

I fachu tocyn i ddigwyddiadau Sgratsh Sul, cofrestrwch drwy franwen.com/sgratsh

____________

DYDDIADAU SGRATSH SUL

Cofiwch rhaid ymuno â rhestr Scratsh Sul i gael mynediad at y tocynnau (pan fyddant ar gael).

DYDD SUL, 21 MAWRTH 2021

3pm – 4.30pm
Popeth ar y Ddaear
Cynhyrchiad uchelgeisiol sy’n cyfuno ‘spoken word’, cerddoriaeth a theatr gan Nico Dafydd, Osian Williams, Marged Tudur, Mari Elen, Iestyn Tyne a Lauren Connolly.

Dyma gynhyrchiad fydd yn archwilio ymateb unigolion pan fo’u rhyddid a’u hewyllys rydd yn cael eu cymryd oddi arnynt a beth sydd yn digwydd pan nad oes dim dewis?

Mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

5pm – 6.30pm
Branwen
Sioe gerdd gyfoes a ffyrnig gan Seiriol Davies, Hanna Jarman, Elgan Rhys a Gethin Evans. Un o’n hoff chwedlau wedi ei hail-ddehongli ar gyfer y chwalfa o fyd sydd ohoni heddiw.

Mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru.

DYDD SUL, 25 EBRILL 2021 (3pm – 4.30pm)

Diwrnod Arall
Cyfuniad trydanol o theatr byw a cherddoriaeth bop fydd yn herio’r cwest am annibyniaeth gan Casi Wyn a Gethin Evans.

Theatr ar ffurf gig sy’n dilyn stori merch deunaw oed, wrth iddi ddychwelyd adref i bleidleisio yn refferendwm annibyniaeth cyntaf Cymru.

Gyda chefnogaeth gan Theatr y Sherman.

DYDD SADWRN A SUL, 15 – 16 MAI 2021

Penwythnos ‘Sgwennu Newydd
Cyfle i wybod mwy am waith 10 awdur newydd sy’n rhan o gynllun ‘Sgwennu Newydd Frân Wen, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

Y 10 sgwennwyr yw Lowri Morgan, Ciaran Fitzgerald, Alaw Fflur Tomos, Maisie Ayodeji Awen, Megan Angharad Hunter, Nia Morais, Mared Llywelyn, Ifan Pritchard, Joseff Owen, Iwan Fôn ac Iwan Teifion Davies.

*Cofrestrwch ar gyfer Sgratsh Sul yma