Prosiect: Haf 2020


Prosiect creadigol i bobl ifanc rhwng 13 – 18 oed.

Mae ein digwyddiadau blynyddol wedi cael eu cynnal mewn lleoliadau ‘random’ fel cae ar Ynys Môn, hen neuadd farchnad, amgueddfa lechi, pier Beaumaris ac ar bromenâd Llandudno.

A chi fydd yn penderfynu lle bydd digwyddiad eleni yn cael ei chynnal!

Gan weithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol, mae ein prosiectau haf yn cael eu creu yn gyfan gwbl gan bobl ifanc.

Rydym yn chwilio am artistiaid, cerddorion, techies, actorion, ysgrifenwyr. Artistiaid o bob math.

Diddordeb? Cofrestrwch am ddim ar y ffurflen isod a bydd y cyfan yn cael ei ddatgelu yn fuan.