Perfformiadau Gwyn Dy Fyd


Wythnos i heddiw – bydd criw Gwyn dy Fyd yn perfformio yn Hendre Hall, Bangor.

Ydych chi’n barod i fynd ar daith gyffrous? O fyd di-liw i fyd llawn lliw. O’r byd go iawn i fyd chwedlonol…

Gwyndyfyd1

Dylunio – Justin Davies

Hanes Brenin trist yw ‘Gwyn dy Fyd’. Mae’r holl liw wedi diflannu o Wlad y Gwyn. Tybed oes ffordd i’w gael yn ol?

Dyma chwedl newydd a grëwyd gan ddychymyg gwych pobl ifanc Gwynedd, Mon a Chonwy. 

Whiter than White performances in Hendre Hall, Bangor –

Hendre Hall, Ffordd Aber Rd, bangor LL57 3YP.

13 Chwefror – 7.30pm

14 Chwefror – 4.00pm a 7.30pm

I archebu eich tocynnau – ffoniwch Cwmni’r Frân Wen ar 01248 715 048 / olwen@franwen.com 

To book your tickets – contact Cwmni’r Frân Wen on 01248 715 048 / olwen@franwen.com 

@cwmnifranwen

#Gwyndyfyd #WhiterThanWhite