http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/
Olwen Williams
Swyddog Gweinyddol

Olwen sy’n gyfrirfol am drefnu teithiau Frân Wen o un pen o Gymru i’r llall a thu hwnt, ac hefyd cadw trefn ar y criw.

Ei phr mhrif nod yn y swydd yw cael trefnu taith dramor (rhywle cynnes)!!

Mae hi’n caru bocs o siocled neis.