Olwen Williams
Swyddog Gweinyddol
Y fi sy’n gyfrirfol am…
Drefnu teithiau Frân Wen o un pen o Gymru i’r llall a thu hwnt, ac hefyd cadw trefn ar y criw.
Fy mhrif nod yn y swydd yw…
Cael trefnu taith dramor (lot o sôn am Brasil acw yn ddiweddar)
Fy mhleser euog yw…
Bocs o siocled neis
Peth gorau am weithio yn Fran Wen?
Pob diwrnod yn wahanol yma – tu ôl i fy nesg un diwrnod, ar ochr llwyfan y nesa.
Pan adra dwi’n…
Ail ddechra.