http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/
Nia Jones
Rheolwr Gweithredu

Y fi sy’n gyfrirfol am…

Fi sy’n gyfrifol am sicrhau bod cyllid mewn lle er mwyn gwireddu’r rhaglen artistig a rheoli gweinyddiaeth y cwmni.

Fy mhrif nod yn y swydd yw…

Sicrhau cynaladwyedd y cwmni a chartref newydd yn y dyfodol gobeithio.

Fy mhleser euog yw…

Gormodedd o fwyd a diod / syrffio’r we am fargeinion..

Peth gorau am weithio yn Fran Wen?

Tîm cyfeillgar sy’n cyd-dynnu’n dda.  Gweld effaith cadarnhaol ein cynyrchiadau a phrosiectau ar blant a phobl ifanc.

Pan adra dwi’n…

Rhedeg i’r plant a meddwl am be sydd angen ei wneud yn y gwaith!