http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/
Mari Morgan
Mentor Creadigol
Y fi sy’n gyfrifol am…
Wneud prosiectau gyda phlant, pobl ifanc a phob math o bobl eraill.
Fy mhrif nod yn y swydd yw…
Ysbrydoli pobl i wneud eu gorau a rhoi cyfle iddynt fod beth maen nhw eisiau bod ac i gymryd cyfrifoldeb dros eu hunain, pobl eraill a’u hamgylchedd.
Fy mhleser euog yw…
Rhaglenni teledu sy’n rhwydd i wylio e.e. Gilmore Girls
Peth gorau am weithio yn Fran Wen?
Gweithio gyda phob math o bobl agored, creadigol a hyfryd.
Pan adra dwi’n…
Caru gweld teulu a ffrindiau, cerdded, chwarae ffidil a gwrando ar gerddoriaeth, coginio, darllen, seiclo a nofio 🙂
Yr esgidiau…
Ysgafn a llachar.