http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/
Lewis Williams
Rheolwr Cynhyrchu

Y fi sy’n gyfrirfol am…

Cynorthwyo gyda chynllunio a chynhyrchu prosiectau creadigol y cwmni, ond yn syml, cadw trefn ar bawb a phopeth!

Fy mhrif nod yn y swydd yw…

Sicrhau safonau cynhyrchu rhagorol.

Fy mhleser euog yw…

Esgidiau a gitars.

Peth gorau am weithio yn Fran Wen?

Cael gweithio efo pobol creadigol yn ddyddiol a chyfarfod pob math o artistiaid gwahanol ar brosiectau di ri.

Hefyd cael teithio drost y lle!

Pan adra dwi’n…

Gwario amser gyda fy nheulu a chwarae dryms mewn dau fand.

Yr esgidiau…

Buddsoddiad am oes (gobeithio).