Iola Ynyr
Cyfarwyddwr Artistig

Y fi sy’n gyfrifol am…

Fi sy’n gyfrifol am gynllunio a gweithredu’r rhaglen artistig.

Fy mhrif nod yn y swydd yw…

Creu theatr safonol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n torri tir newydd ac sy’n dathlu llawenydd bywyd.

Fy mhleser euog yw…

Say yes to the dress.

Peth gorau am weithio yn Fran Wen?

Gweithio mewn tîm bychan brwdfrydig lle mae pawb yn anelu am yr un nod. Criw sydd hefyd yn gwybod sut i fwynhau bywyd!

Pan adra dwi’n…

Rhoi bath i Gruff, gwylio rhaglenni ail neud tai a mwynhau cal fy niddori gan Erin a Mared a’u ffrindie!