http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/
Carl Russell Owen
Rheolwr Marchnata

Carl yw Rheolwr Marchnata Frân Wen – y fo sy’n gyfrifol am godi proffil y cwmni drwy gyfathrebu.

Soshials, datganiadau i’r wasg, y wefan yma, posteri, ffleiars – unrhyw elfen o gyfathrebu allanol a mewnol.

Byw yn Gaernarfon. Caru cŵn a Reisen chocolate toffee.