Carl Russell Owen
Rheolwr Marchnata

Y fi sy’n gyfrifol am…

Am godi proffil y cwmni drwy gyfathrebu.

Datganiadau i’r wasg, Facebook, Twitter, YouTube, Mailchimp, y wefan yma, posteri, ffleiars – unrhyw elfen o gyfathrebu allanol a mewnol.

Fy mhrif nod yn y swydd yw…

Gwneud ymweliad teulu â’r theatr mor gyffredin â mynd i’r sinema neu gig.

Fy mhleser euog yw…

Mary Berry.

Peth gorau am weithio yn Fran Wen?

Cael gweithio mewn tîm bychan sydd mor frwdfrydig ac angerddol am ei gwaith. A partis staff!

Pan adra dwi’n…

Diddanu ci defaid gwyllt, gwraig a dau o blant, 20 o chwaraewyr rygbi ieuenctid a pheiriant coffi ‘temperamental’.

Yr esgidiau…

Pam nes i droi’n 35 oed nes i addo’n hyn fyswn i’n gosod un her bob blwyddyn tan dwi’n 40 oed. Yr her gynta’ oedd rhedeg marathon ac nes i redeg Marathon Blackpool yn 2013. Yn 2014 (eto ar thema rhedeg) nes i redeg Ras yr Wyddfa ac yn 2015 nes i adnewyddu cartref newydd i ni fel teulu. Mae’r sgidia’ ffyddlon yma wedi bod efo drwy bob milltir – o’r ymarfer a rhedeg y marathon cynta’ i fod yn sgidia’ gwaith pan yng nghanol y ‘building site’.

Gyda llaw, her blwyddyn nesa’ ydi dysgu chwarae gitâr!