Luned Williams


P1060229I gyd-fynd â’n cynhyrchiad ‘Dim Diolch’ gan Iola Ynyr fis Hydref eleni, mae  Luned Williams wedi bod yn tynnu lluniau’n seiliedig ar thema tlodi a digartrefedd.

Mae Luned Williams, 20 mlwydd oed  yn ei hail flwyddyn ac yn astudio Celf Gain yn Coleg Menai, Bangor. Mae eisoes wedi cyflawni cwrs Celf Sylfaen yn y Coleg. Mae’n hoff o ffotograffiaeth ac arbrofi gyda chyfryngau gwahanol. Ymhlith ei hoff artistiaid mae Diane Arbus a William Klein, David Hockney a Gerhard Richter.