Llŷr ar ennill Dramodydd Gorau yn y Gymraeg


LlyrTitus.Canol

Llongyfarchiadau mawr i Llŷr Titus ar ennill Dramodydd Gorau yn y Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru 2016 am y ddrama Drych.

Pleser mawr oedd cael cynhyrchu Drych oherwydd roedd Llŷr yn rhan o Sgript i Lwyfan sef cynllun datblygu ‘sgwennwyr ifanc y cwmni – enghraifft berffaith o’r ffordd mae Frân Wen yn annog a meithrin artistiaid creadigol ifanc a thalentog.

Meddai Llŷr, 22, sy’n fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd: “Rwyf wrth fy modd ac yn hynod falch i ennill y wobr hon, mae’n anrhydedd mawr cael bod ymhlith talent o’r fath!

“Hoffwn ddiolch i Frân Wen am roi eu ffydd mewn dramodydd ifanc fel fi, a hefyd i’r cast a’r criw talentog a drosglwyddodd fy ngeiriau i’r llwyfan.”

Meddai Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen: “Mae Frân Wen yn rhoi pobl ifanc wrth wraidd popeth a felly ‘da ni’n hynod o falch gweld Llŷr, sydd wedi dod drwy gynllun Sgript i Lwyfan y cwmni, yn ennill y wobr hon.”