Lluniau o gynhyrchiad HAWL


“Roedd HAWL yn gynhyrchiad da a diddorol. Roedd wedi’i osod mewn pabell, fel yr hyn fyddech chi’n ddisgwyl mewn rhyfel. Roedd y cynhyrchiad yn codi cwestiynau anodd i’w hateb, yn arbennig gyda beth sy’n digwydd yn y wlad ar hyn o bryd. Dw i’n meddwl y bydd yn dda iawn i chi fynd allan a gwerthu’r cynhyrchiad ymhen yr wythnosau nesaf. Mi fydd o fudd i bobl ifanc ddeall yn hollol beth sy’n digwydd yn y byd mawr.” – Y Cynghorydd Brian Jones, Cwm y Glo