Llongyfarchiadau i Llion Lloyd


Llongyfarchiadau i Llion Lloyd, disgybl o Ysgol Tryfan, Bangor.

Ei ddyluniad o gafodd ei ddewis i’w ddatblygu mewn i boster ar gyfer cynhyrchiad Gwyn dy Fyd yn Neuadd Hendre 13 + 14 Chwefror.

 

Hanes Brenin trist yw ‘Gwyn dy Fyd’. Mae’r holl liw wedi diflannu o Wlad y Gwyn. Tybed oes ffordd i’w gael yn ol?

Dyma chwedl newydd a grëwyd gan ddychymyg gwych pobl ifanc Gwynedd, Mon a Chonwy. 

 

Hendre Hall, Ffordd Aber Rd, bangor LL57 3YP.

 

13 Chwefror – 7.30pm

 

14 Chwefror – 4.00pm a 7.30pm

 

I archebu eich tocynnau – ffoniwch Cwmni’r Frân Wen ar 01248 715 048 / 

Gwyndyfyd