Creu theatr 2019.


Swn a Symud gan Fran Wen

Rhwng 13 a 21 oed? Diddordeb creu digwyddiad byw ar leoliad?

Dewch i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous iawn yr Haf yma.

Mae Frân Wen, mewn partneriaeth â Amgueddfa Lechi Cymru, yn cynnig cyfle i bobl ifanc gyd-weithio gydag artistiaid proffesiynol er mwyn dysgu sut mae rhoi cynhyrchiad theatrig ar leoliad at ei gilydd. O ddatblygu syniad, sgwennu sgript a cherddoriaeth i ddylunio set, coreograffi a chyfarwyddo.

Perfformiad cyhoeddus wedi ei greu gan yr un criw fydd yn cloi’r prosiect – perfformiad yn seiliedig ar faterion mae pobl ifanc yn teimlo’n angerddol drostynt.

A chofiwch na nid pawb sydd â diddordeb mewn perfformio! Dyna pam mae Sŵn a Symud hefyd yn berffaith i’r rheiny sydd am ddysgu mwy am gefn llwyfan – o sain a goleuo i ddylunio set – mae yna rôl i bawb.

Mae Sŵn a Symud yn rhan o arlwy Cymryd Rhan gan Frân Wen.


BLE?

Ar leoliadau yn Llanberis.


AMSERLEN

Dydd Sul, 30 Mehefin
1pm – 4pm
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
Prynhawn yn yr Amgueddfa i ddod i nabod lleoliad y digwyddiadau.

Bob nos Fawrth ac Iau yng Ngorffennaf (2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Gorffennaf)
6pm – 9pm
Y Ganolfan, Llanberis

Dydd Sul, 21 Gorffennaf
1pm – 4pm
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
Cyfle arall i ddod i nabod lleoliad y digwyddiadau.

Dydd Llun 29 Gorffennaf i ddydd Gwener 2 Awst
Trwy’r dydd (union amseroedd i’w gadarnhau)
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Dydd Gwener, 2 Awst
Perfformiadau 3yh a 7yh

Dydd Sul, 4 Awst
11.30am & 3pm
Perfformio detholiad o’r perfformiad byw yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst.
Y Lle Hanes, Maes Eisteddfod.


RHAGOR O FANYLION

I ddatgan diddordeb am sut i gofrestru cysylltwch â Mari Morgan.