Galw am Ddylanwadwyr Ifanc


Lansio rhaglen pobl ifanc a gweithdy Dylanwadwyr Ifanc gan Contact Theatre o Fanceinion am ddim i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed.

Dylanwadwyr Ifanc

** COFRESTRU AM DDIM **

6pm – 7:30pm
Dylanwadwyr Ifanc: Contact Theatre
Gweithdy ymarferol gyda Contact Theatre o Fanceinion. Dewch i wybod mwy am sut i gael dylanwad ar raglenni theatr.

‘Da ni eisiau pobl ifanc gael mwy o ddylanwad ar ein rhaglen blynyddol. Sesiwn yn Saesneg.

7:30pm – 8pm
Rhaglen Pobl Ifanc 2017
Hwyl fawr Ar y Stryd, ta ta Sbri 3. Dyma lansiad ‘answyddogol’ rhaglen digwyddiadau pobl ifanc 2017. Tybed pa brosiectau sydd ar y gorwel?

Paned a bisgedi gan Olwen!

COFIWCH GOFRESTRU: Cofrestru Dylanwadwyr Ifanc

LINCS
Contact Theatre: http://contactmcr.com/
Sbri 3 2016: www.franwen.com/events/sbri-3/
Ar y Stryd 2016: www.franwen.com/events/ar-y-stryd/
Sbectol 2015: www.franwen.com/events/sbectol-gorff-2015/