Seiliau dros manifestos


Screen Shot 2019-03-22 at 11.29.31

Dydd Gwener, 29 Mawrth 2019
10am – 4pm
Frân Wen, Porthaethwy LL59 5HS
COFRESTRU

Mae Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru y Gogledd a’r Canolbarth yn falch o groesawu’r artist rhyngddisgyblaethol adnabyddus Sarah Calmus i Ogledd Cymru.

Mae’r artist o Gaeredin, gyda’i gwaith yn amrywio o osodiadau golau ar raddfa fawr i ymyriadau cymdeithasol nomadig, yn cynnal gweithdy arbennig ar sgiliau goroesi i artistiaid sy’n archwilio’r syniadau o gydweithredu, grymuso ar y cyd ac undod o fewn y celfyddydau.

Bydd dehongliad Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar gael.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys:

  • Sgwrs holi ac ateb gyda Sarah Calmus
  • Gweithdy symudol yn archwilio cryfder y corff
  • Creu maniffesto mewn grŵp; Maniffesto y Gweithwyr Llawrydd
  • Mini-Maniffesto – cyfranogwyr i drafod eu gweledigaeth o iwtopia yn y diwydiannau celfyddydol.

Wedi ei greu i weithwyr llawrydd, artistiaid a’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiannau celfyddydol, mae’r gweithdy yn archwilio undod drwy lens cydweithredol, maniffesto, symudiadau perfformiadol a thrafodaethau grŵp. Yn ogystal, mae’n addas i unrhyw un sydd am archwilio syniadau o undod mewn cyd-destun celfyddydol.

Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan yn ymgynghoriad creadigol Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru ‘Breuddwydiwch ac Adeiladwch’ – gan greu cynlluniau ar gyfer y Celfyddydau Ieuenctid yng Nghymru i’r dyfodol.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â nia@franwen.com

Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM (10am – 4pm, dydd Gwener, 29.03.19) – Archebwch eich lle ar-lein nawr.