Gofod: Cofrestru


Amser i chi ddiffinio gofod eich hunain.

Gofod Frân Wen

Rhwng 14 a 25 oed? Dewch i gymryd rhan mewn prosiect aml-gyfrwng cyffrous iawn.

Sioe ble bydd pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed yn cael y cyfle i gyd-weithio gydag artistiaid proffesiynol i gynllunio ac adeiladu set fawreddog mewn lleoliad cŵl.

Perfformiad cyhoeddus wedi creu gan yr un criw fydd yn cloi Gofod – perfformiad yn seiliedig ar faterion mae’r bobl ifanc yn teimlo’n angerddol dros.

A chofiwch na nid pawb sydd â diddordeb mewn perfformio! Dyna pam mae Gofod hefyd yn berffaith i’r rheiny sydd am ddysgu mwy am gefn llwyfan – o sain a goleuo i ddylunio a chreu set – mae yna rôl i bawb.

Mae Gofod yn rhan o arlwy Cymryd Rhan gan Frân Wen.

DIDDORDEB BOD YN RHAN O GOFOD?

I fynegi diddordeb neu am fwy o fanylion:

Neges Facebook > Mari Frân Wen
Ebost > mari@franwen.com
Text/Whats App > 07854 032643


Y GOST

£50 yw cost y rhaglen sy’n digwydd dros’ 18 sesiwn (llai na £3 y sesiwn).

Mae modd talu drwy PayPal neu anfonwch siec i Frân Wen.

Os yw’r ffi cofrestru yn broblem, plîs cysylltwch â Mari i drafod ein bwrsariaethau.


Enw’r person sy’n cymryd rhan


AMSERLEN

24 Mehefin 1pm – 5pm CYFARFOD CROESO
25 Mehefin 5.45pm – 8.45pm CREU
26 Mehefin 5.45pm – 8.45pm CREU
2 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
3 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
9 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
10 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
16 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
17 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm YMARFER
23 Gorffennaf 10am – 6pm YMARFER (sesiwn dwbl)
24 Gorffennaf 10am – 6pm YMARFER (sesiwn dwbl)
25 Gorffennaf 10am – 6pm YMARFER (sesiwn dwbl)
26 Gorffennaf 10am – 6pm YMARFER (sesiwn dwbl)

27 Gorffennaf PERFFORMIO (sesiwn dwbl)

Efallai bydd newidiadau bach i’r amserlen, i’w cadarnhau’n fuan.

BLE?

Ar leoliad cyffrous ym Mhenygroes… gwyliwch y gofod!

BYSIAU

Caernarfon – Penygroes 1, 1N, 1A, T2 & 5A

Porthmadog – Penygroes 1 & T2