Cyhoeddi galwad agored i Llyfr Glas Nebo


Rydym yn cynnal clyweliadau yng Ngogledd a De Cymru.

Casting call Llyfr Glas Nebo

Mae’n bleser gennym gyhoeddi galwad agored am berfformwyr ar gyfer ein taith genedlaethol o Llyfr Glas Nebo.

Bydd y sioe, sy’n addasiad o nofel ôl-apocalyptaidd Manon Steffan Ros, yn teithio yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2020.

Rydym yn cynnal clyweliadau mewn dau leoliad gwahanol ym mis Gorffennaf.

Mae’r tîm artistig yn chwilio am berfformwyr ar gyfer rôl Sion – bachgen yn ei arddegau sy’n byw gyda’i fam a’i chwaer fach – ac aelodau o’r cast ensemble a fydd yn chwarae sawl rôl. Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg o bob cefndir diwylliannol ar gyfer pob rôl.

Mae Llyfr Glas Nebo yn cael ei gyfarwyddo gan Elgan Rhys, gyda Elin Steele yn cynllunio’r set, coreograffi gan Matt Gough a cherddoriaeth gan Robin Edwards. Mae’r cynhyrchiad mewn partneriaeth â Galeri Caernarfon ac fe’i gefnogir gan gyllid loteri drwy Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y rownd gyntaf o glyweliadau ym Mhorthaethwy ar 2 Gorffennaf a Chaerdydd ar 3 Gorffennaf, gyda rowndiau pellach ar 5 a 6 Gorffennaf.


MANYLION CASTIO

1. SION

– Yn fab i Rowenna, a’n byw gyda hi a Dwynwen, ei chwaer fach.
– O gefndir dosbarth gweithiol sy’n byw mewn byd ôl-apocolyptaidd yn Nebo, Gogledd Cymru.
– Yn ei arddegau-canol.
– Yn fachgen sydd wedi tyfu fynu yn rhy sydyn.
– Yn fachgen sy’n chwilfrydig o’r byd o’i gwmpas.
– Yn gryf ac ymarferol iawn. Yn bwrw ‘mlaen a chadw popeth mewn lle yn ei fywyd ôl-apocolyptaidd.

Chwilio am rhwyun sy’n:

– Gallu chwarae rôl bachgen 12 oed*.
– Yn gyfforddus i ddyfeisio a byrfyfyrio.
– Yn gyfforddus gyda sgiliau symud.
– Yn brofiadol gyda gwaith testun.
– Gyda phrofiad o berfformio o flaen cynulleidfa.
– Siaradwr Cymraeg, acen ogleddol.

*Oherwydd rhesymau ymarferoldeb a rheolau mewn perthynas â chyflogi plant mae’r cyfle yma yn agored i actorion ifanc dros 16 oed yn unig.*

BRÎFF LLAWN I GYMERIAD SION

2. ENSEMBLE

Chwilio am berfformwyr sydd:

– Yn gallu chwarae rhan cymeriadau amrywiol rhwng 20 – 40 oed.
– Perfformwyr aml-rôl.
– Wedi derbyn hyfforddiant broffesiynol fel actor neu dawnsiwr.
– Gyda phrofiadau dyfeisio a byrfyfyrio.
– Gyda phrofiadau a sgiliau symud.
– Gyda phrofiadau o weithio gyda thestun llafar.
– Yn gyfarwydd gyda gwaith pypedu.
– Siaradwyr ac / neu dysgwyr Cymraeg.

BRÎFF LLAWN I’R CAST ENSEMBLE


DYDDIADAU ALLWEDDOL

Datgan diddordeb clyweliad: 24 Mehefin 2019
Clyweliadau: 2, 3, 5 a 6 Gorffennaf 2019
Ymarferion: 9 – 13 Rhagfyr 2019 (Sion yn unig) / 6 – 30 Ionawr 2020
Teithio: 31 Ionawr – 6 Mawrth 2020


MANYLION CASTIO

I ddatgan diddordeb neu am ragor o fanylion (gan gynnwys brîff manwl) cysylltwch â Olwen Williams.