Galwad agored: Twrw Dan a Dicw


Mae Frân Wen yn falch o gyhoeddi galwad castio agored ar gyfer Twrw Dan a Dicw – cynhyrchiad newydd sbon i blant rhwng 3 – 7 oed.

Twrw Dan a Dicw

Mae Twrw Dan a Dicw yn dilyn stori cyfeillgarwch swynol a hudolus dau berson o fydoedd hollol wahanol i’w gilydd a’u taith o ddod i nabod yr anghyfarwydd drwy chwarae a cherddoriaeth.

Cynhyrchiad: Twrw Dan a Dicw
‘Sgwennwr: Manon Steffan Ros
Cyfarwyddwr: Elgan Rhys

DYDDIADAU

Clyweliad: 26 Mehefin 2018 ym Mhorthaethwy neu 29 Mehefin 2018 yng Nghaerdydd

Datblygu ac Ymchwilio: 21 – 23 Awst 2018

Ymarferion: 8 Hydref – 2 Tachwedd 2018

Perfformiadau (Taith): 5 Tachwedd – 14 Rhagfyr 2018

LLEOLIAD

Porthaethwy (Ymarferion), Gogledd Cymru (Taith).

FFIOEDD

Bydd ffi o £100 y dydd / £500 yr wythnos

Bydd unrhyw lwfansau adleoli neu gymudo yn cael eu talu yn unol â Chyfraddau ITC / Equity ar gyfer 2018-19.

PERFFORMWYR

Wele manylion castio ar gyfer y ddau berfformiwr.

Perfformiwr 1:

• bachgen neu merch
• rhwng 20 – 30 oed
• yn gyfforddus i ddyfeisio
• yn gyfforddus gyda sgiliau symud
• yn gallu chwarae offeryn ac yn / neu’n gallu canu
• gyda profiad o weithio a chreu gwaith i gynulleidfaoedd ifanc
• yn siarad Cymraeg

Perfformiwr 2:

• fel yr uchod, ond ddim yn anghenrheidiol ei fod ef / hi yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddarpariaethau gofynnol, yn ystod clyweliad ac yn y gwaith, i sicrhau bod gan bawb fynediad cyfartal i’r cyfle hwn. I drafod sut y gallwn fodloni eich gofynion mynediad neu anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

GWNEUD CAIS

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cynhyrchiad hwn, anfonwch e-bost gyda:

• Eich CV / linc Spotlight
• Llun pen
• Brawddeg neu ddau yn cyflwyno eich hunan, a beth sy’n eich denu i berfformio’n rhan o’r cynhyrchiad hwn.

Gyda’r llinell pwnc ‘Castio: Twrw Dan a Dicw’ i elgan@franwen.com erbyn 6yh ar 21 Mehefin.

Cofiwch nodi ym mha leoliad hoffwch gael ei clyweld ac os hoffech gyfarfod yn y bore neu’r prynhawn.