Galw am wneuthurwyr theatr


Mae ein Cyfarwyddwr Artistig newydd eisiau cyfarfod â gwneuthurwyr theatr sydd â diddordeb gweithio gyda Frân Wen.

Helo

Cyn iddo ddechrau yn ei rôl newydd ym mis Tachwedd, mae Gethin yn awyddys i gychwyn sgyrsiau gyda gwneuthurwyr theatr, ymarferwyr ac artistiaid sydd â diddordeb gweithio gyda Frân Wen yn y dyfodol.

“Hoffwn gynyddu ein pŵl o artistiaid er mwyn helpu ni i gyflawni ein rhaglen artistig newydd. Dim ots ble rydych chi ar eich llwybr gyrfa a pha gyfrwng ‘da chi’n gweithio gyda – ‘dwi eisiau sicrhau bod ein gwaith yn uchelgeisiol, trylwyr ac yn wir cynrychioli’r cymunedau rydyn ni’n rhan o.

“Dewch i ni gychwyn y sgwrs.’

Gallwch gysylltu â Gethin trwy e-bost neu drwy DM ar Twitter.