Frân Wen yn Steddfod Caerdydd


Steddfod 2018

Mae gennym ni’n wythnos llawn o ddigwyddiadau a pherfformiadau cyffrous fel rhan o’r Pentref Drama yn Eisteddfod Gaerdydd eleni.

Un o uchafbwyntiau’r ŵyl ym Mae Caerdydd fydd ail bennod Anweledig, drama afaelgar Aled Jones Williams sy’n cael ei pherfformio yn nyfnderoedd selar y Neuadd Ddawns yn Nhŷ Portland bob noson o nos Lun i nos Wener.

Ar y dydd Sadwrn ola’, fel rhan o arlwy Mas ar y Maes, bydd darlleniad o ddrama newydd gan Gwïon Morris Jones yn Theatr y Maes (yng Nghanolfan Mileniwm). Mae Gwïon yn un o artistiaid o gynllun datblygu artistiaid Frân Wen, EGiN.

Ymhlith y digwyddiadau eraill mae cyfres o weithgareddau am ddim yng Nghaffi’r Theatrau (Caffi Sïo) ar gyfer pobl ifanc o bob oed. Dewch i ddweud helo!

AMSERLEN


NEUADD DDAWNS (Tŷ Portland, Stryd Biwt)
Nos Lun i nos Wener 8yh – 9yh

ANWELEDIG
Ymunwch â ni yn nyfnderoedd selar y Neuadd Ddawns yn Nhŷ Portland ar gyfer yr ail bennod yn nrama afaelgar Aled Jones Williams. Mae stori gignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), gwraig sy’n dioddef o iselder difrifol.

Cost: £10 (bydd angen prynnu tocyn oherwydd nid yw’r ddrama hon yn ddilys gyda’r bandiau garddwrn)


THEATR Y MAES
Dydd Sadwrn 3.30yh – 4yh

CYRAINTS DUON
Darlleniad o ddrama newydd gan Gwion Morris Jones; un o artistiaid o gynllun datblygu artistiaid Frân Wen, EGiN.

Cast: Meilir Rhys Williams, Carwyn Jones
Cyfarwyddwr: Elgan Rhys


GWEITHGAREDAU CAFFI’R THEATRAU @ Caffi Sïo
[ Sesiynau agored I GYD AM DDIM ]

Dydd Llun 3yh – 4yh
AMSER CHWARAE!
I blant o dan 7 oed
Dewch i greu cymeriadau brigau gyda chriw Frân Wen a dysgu mwy am chyfeillgarwch a chwarae drwy Twrw Dan a Dicw!

Dydd Mawrth 2yh – 3yh
CREU HAUL EICH HUN
I blant 8 – 12 oed
Dewch i greu eich haul eich hun! Sesiwn yn seiliedig ar Fi Di Fi, cynllun arloesol Frân Wen sy’n hybu’r defnydd o’r celfyddydau i helpu gwarchod hunan-lês.

Dydd Mercher 3:30yh – 4:30yh
CREU RHYWBETH I ROI
I bobl ifanc 12+
Sesiwn creu cerdyn unigryw ac arbennig i chi’ch hunain neu berson arall. Sesiwn yn seiliedig ar Fi Di Fi, cynllun arloesol Frân Wen sy’n hybu’r defnydd o’r celfyddydau i helpu gwarchod hunan-lês.

Dydd Iau 1yh – 2yh
#2018 OES GYDA CHI SYNIAD?
I bobl ifanc 18 – 30 oed
Oes ‘gynnoch chi syniad am ddigwyddiad creadigol yn cuddio mewn drôr? Dewch draw i wybod mwy am #2018, ein prosiect cyffrous newydd – ar gyfer rhai sydd â syniadau mawr!

Dydd Gwener 4yh – 5yh
SGRIPT I LWYFAN
I bobl ifanc oed 16 – 25
Cyfle i ‘sgwennwyr a chyfarwyddwyr y dyfodol ddysgu mwy am gynllun Sgript i Lwyfan Frân Wen.