Fi Di Fi


Mae’r tîm artistig ar gyfer prosiect iechyd meddwl Fi di Fi wedi cael ei gyhoeddi.

IMG_0541

Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu denu artistiaid mor flaenllaw i’r prosiect – rhai sy’n gyfarwydd iawn â gweithio gyda’r cwmni ac eraill sy’n wynebau newydd sy’n wych. Yr artistiaid ydi Cêt Haf, Branwen Haf, Catrin Mara, Martin Thomas, Erin Madocks, Gruff Ab Arwel ac Osian Williams.

Bydd y prosiect peilot yma yn cynnal sesiynau yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog yn ystod mis Mawrth.

Nod ac amcan y prosiect:

▪ Gwella dealltwriaeth o hunan les

▪ Annog empathi ymysg cymheiriaid

▪ Datblygu sgiliau mewn amryw o feysydd celfyddydol

▪ Adnabod y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant

▪ Mwynhau, adnabod a dathlu llwyddiant