Ffurfiau


Crëwyd ‘Ffurfiau’ gan Jess Balla fel rhan o gyfle creadigol a gynigir gan Pontio Bangor i gyd-fynd â datblygiad ein drama Anweledig gan Aled Jones Williams.

Mae’r gwaith yn ymateb i’r themâu a’r delweddau sydd yn y ddrama, a gafodd ei hysbrydoli gan gofnodion meddygol o ysbyty iechyd meddwl Dinbych. Mae’r ddrama’n dilyn ing personol ffyrnig Glenda wrth iddi wynebu ei salwch cudd a bywyd y tu allan i’r ysbyty.

Mae’r môr yn fotiff ailadroddus yn y ddrama ac yn Ffurfiau, gan gynnig gobaith i Glenda. Mae animeiddiad rotosgop Jess wedi cael ei osod dros haenau o glipiau ffilm o donnau a thirluniau anghysbell, a wnaethpwyd gan ei chyd-wneuthurwr ffilmiau Casey Raymond. Daw hyn â delweddau Aled Jones Williams yn fyw iawn. Mae’r trac sain, a grëwyd gyda chydweithrediad Danny Martin (Anelog), yn cynnwys recordiadau llais o’r cynhyrchiad ac mae hyn ynghyd â’r delweddau trawiadol yn rhoi profiad dirdynnol i’r gynulleidfa.

The Shape of It  Jessica Balla