http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

Fa’ma Nefyn


Taith gyda’r hwyr i brofi Nefyn trwy lygaid pobl ifanc

Y penwythnos hwn bydd Nefyn yn cynnal cyfres o deithiau arbennig trwy lygaid pobl ifanc sy’n byw yn y dref.

Mae dros 30 o bobl ifanc wedi bod yn gweithio gyda chwmni theatr Frân Wen i greu teithiau cerdded sy’n llawn celf, cerddoriaeth a ffilm.

“Mae teithiau fa’ma yn perthyn i gyfres o ddigwyddiadau annisgwyl sy’n dod â lleisiau pobl ifanc yn fyw” meddai’r artist arweiniol Elgan Rhys.

“Mae’n brosiect creadigol uchelgeisiol sydd wedi rhoi cyfle i bobl ifanc mewn ardaloedd gwledig yng Ngogledd Orllewin Cymru gydweithio gydag artistiaid proffesiynol i greu eu persbectif eu hunain o’r lle maen nhw’n byw.’

Mae’r tîm artistig yn cynnwys y dramodydd Mared Llywelyn, ffotograffydd Giles Bennett, cyfansoddwr Sam Humphreys a’r artist gweledol Rhys Grail.

“Drwy gydweithio gyda’r artistiaid, mae’r bobl ifanc wedi creu celf aml-gyfrwng i daflu goleuni ar yr hyn y mae’r dref yn ei olygu iddyn nhw,” ychwanegodd Elgan.

“Rydym yn gwahodd y gymuned i gyd i brofi yr hyn sydd gan bobl ifanc i’w ddweud – a chael cyfle i weld y byd trwy lygaid newydd.”

GWNEUD Y CYFARWYDD YN ANGHYFARWYDD

Fel rhan o gyfres ehangach o ddigwyddiadau annisgwyl, dros y penwythnos bydd Nefyn yn cael ei addurno gyda graffiti sialc dros dro fydd yn herio lle mae pwer yn bodoli mewn cymdeithas, portreadau o bobl ifanc mewn lleoliadau annisgwyl a digwyddiad gwib gyfarfod (speed-meet) rhwng pobl ifanc a’r gymuned ehangach.

“Rydym wedi bod yn mynd o amgylch Nefyn i drafod beth mae’r dref yn ei olygu i ni, a’r lleoedd arbennig sydd gennym yma,” meddai Gwenllian, un o’r bobl ifanc sy’n rhan o greu’r teithiau.

“Rydym yn annog unrhywun sydd am gymryd rhan i gofrestru ar lein yn rhad ac am ddim (manylion islaw), er y gellir gofrestru ar y noson yn Y Ganolfan.”

AGORIAD LLYGAD

Dywedodd Nia Hâf o Frân Wen: “Bydd y teithiau yn rhoi mewnwelediad i straeon go iawn Nefyn. Rydym wedi bod yn cydweithio gyda chriw ysbrydoledig o bobl ifanc dan 18 oed ac mae wedi bod yn agoriad llygad i wrando ar eu straeon ynglyn â leoliadau amrywiol yn y dref.”

“Rydym yn ogystal wedi bod yn cyd-weithio gyda phobl ifanc Ysgol Botwnnog er mwyn sicrhau amrywiaeth o leisiau o’r ardal.”

Mae Fa’ma wedi ei greu gan bobl ifanc ac mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd gyda chefnogaeth Celfyddydau Cymunedol Gwynedd a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y profiad ar gael yn ddigidol ar wefan Frân Wen diwedd Tachwedd.

MANYLION TOCYNNAU AM DDIM

05/11
Nos Wener
6yh – 7yh

06/11
Nos Sadwrn
6yh – 7yh

Bydd pob taith yn cymryd oddeutu 1 awr.

Bydd teithiau yn cychwyn o’r Ganolfan am 6yh, 6.15yh, 6.30yh, 6.45yh a 7yh ar y ddwy noson. Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar gyfer pob taith.

I GOFRESTRU AM DDIM