http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

YNYS ALYS


Mae’n amser i Alys ddechrau byw ei bywyd gorau.

Mae theatr, pop a rap yn gwrthdaro yn y cynhyrchiad Cymraeg hwn sy’n dilyn merch ifanc wrth iddi fynd ati i chwilio am ei hannibyniaeth.

Mae’n amser i Alys ddechrau byw ei bywyd gorau. Ond caiff ei chaethiwo mewn hen hunlle’ cyfarwydd, anghyfarwydd.

All hi goncro ei hofnau? All hi fod yr Alys y mae hi eisiau bod?

Mae Ynys Alys yn archwilio pwy yda ni mewn adegau o newid a’r hyn ‘da ni wir yn gobeithio dal gafael arno mewn byd newydd.

*Teithio ledled Cymru ym Mawrth ac Ebrill 2022.*

TÎM

TÎM CREADIGOL
Cyfarwyddwr: Gethin Evans
Dramodydd: Gareth Evans-Jones
Cyfansoddi a lyrics: Casi Wyn, Lemarl Freckleton ac Alexander Comana
Cyfarwyddwr Cyswllt: Hannah McPake

DELWEDDAU
Dylunwyd gan The Noctown Crew

PARTNER
Gyda chefnogaeth Pontio.

TAITH

Pontio, Bangor
17 Mawrth 2022 @ 7.30pm
18 Mawrth 2022 @ 1pm + 7.30pm
19 Mawrth 2022 @ 7.30pm

Neuadd Dwyfor, Pwllheli
22 Mawrth 2022 @ 7.30pm
23 Mawrth @ 1pm + 7.30pm

Stiwt, Rhosllanerchrugog
24 Mawrth 2022 @ 7.30pm
25 Mawrth 2022 @ 7.30pm

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
28 Mawrth 2022 @ 7.30pm
29 Mawrth 2022 @ 7.30pm

Galeri, Caernarfon
30 Mawrth 2022 @ 7.30pm
31 Mawrth 2022 @ 1pm + 7.30pm

Theatr Soar, Merthyr Tudful
2 Ebrill 2022 @ 7.30pm

Ffwrnes, Llanelli
5 Ebrill 2022 @ 7.30pm
6 Ebrill 2022 @ 7.30pm

Sherman, Caerdydd
7 Ebrill 2022 @ 7.30pm
8 Ebrill 2022 @ 1pm + 7.30pm
9 Ebrill 2022 @ 7.30pm