ŴY, CHIPS A NAIN


Stori deuluol wirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i ŵyr.

Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain.

Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant i mewn i selsig!

Ond mae’r ornest fwyaf eto i ddod.

Cynhyrchiad ar y cŷd rhwng Frân Wen a Galeri, Caernarfon yw Ŵy, Chips a Nain.

Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae’r sgript yn dathlu dychymyg plentyn, gan archwilio’r berthynas arbennig rhwng dwy genhedlaeth, a sut mae dementia yn effeithio ar y berthynas yma dros amser.

Bydd Ŵy, Chips a Nain yn teithio theatrau Cymru yng Ngwanwyn 2018.

Rhaglun

Artistiaid Cyfnod Datblygu

Cai Tomos, Iwan Fôn, Gwenno Hodgkins, Iola Ynyr, Osian Gwynedd, Meilyr Tomos, Lewis Williams + Gwyneth Glyn.