ŴY, CHIPS A NAIN


Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i ŵyr.

Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain.  Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig!

Ona mae’r antur fwyaf eto i ddod…

Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

7 neu 70 oed – dim ots! Dyma sioe i’r teulu oll.

Mae Ŵy, Chips a Nain yn gynhyrchiad hamddenol sy’n addas ar gyfer plant gydag anghenion dysgu ychwanegol a phobl gyda dementia.

Cynhyrchiad ar y cŷd rhwng Frân Wen a Galeri, Caernarfon gyda chefnogaeth gan Academi Gofal Cymdeithasol Pendine yw Ŵy, Chips a Nain.

Bydd Ŵy, Chips a Nain yn teithio theatrau Cymru yng Ngwanwyn 2018.

Taith (Dyddiadau cyffredinol y daith)

02/02/2018
10.15am
Galeri Caernarfon
01286 685 250
02/02/2018
1.30pm
Galeri Caernarfon
01286 685 250
03/02/2018
11am
Galeri Caernarfon
01286 685 250
07/02/2018
10am
Theatr Mwldan, Aberteifi
01239 621200
07/02/2018
1pm
Theatr Mwldan, Aberteifi
01239 621200
09/02/2018
10.15am
Theatr Felinfach, Ceredigion
01570 470697
09/02/2018
1.30pm
Theatr Felinfach, Ceredigion
01570 470697
20/02/2018
10.15am
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
01352 701521
20/02/2018
1.15pm
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
01352 701521
21/02/2018
10.15am
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
01352 701521
21/02/2018
4.30pm
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
01352 701521
23/02/2018
10am
Neuadd Dwyfor, Pwllheli
01758 704088
23/02/2018
1.15pm
Neuadd Dwyfor, Pwllheli
01758 704088
27/02/2018
10.15am
Canolfan Gartholwg, Pontypridd
01443 570 075
27/02/2018
1.30pm
Canolfan Gartholwg, Pontypridd
01443 570 075
02/03/2018
10.15am
Ffwrnes, Llanelli
0845 226 3510
02/03/2018
1.30pm
Ffwrnes, Llanelli
0845 226 3510
06/03/2018
1pm
Canolfan Celfyddau Aberystwyth
01970 62 32 32
06/03/2018
6pm
Canolfan Celfyddau Aberystwyth
01970 62 32 32
09/03/2018
1.30pm
Theatr Ardudwy, Harlech
01766 780667
09/03/2018
6pm
Theatr Ardudwy, Harlech
01766 780667
13/03/2018
10.15am
Theatr Pafiliwn, Y Rhyl
01745 33 00 00
13/03/2018
1.30pm
Theatr Pafiliwn, Y Rhyl
01745 33 00 00
15/03/2018
1.30pm
Pontio Bangor
01248 382828
15/03/2018
6.30pm
Pontio Bangor
01248 382828
20/03/2018
1.30pm
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400
20/03/2018
6pm
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400
21/03/2018
1.30pm
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400
21/03/2018
6pm
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400
22/03/2018
10.15am
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400
22/03/2018
1.30pm
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400

Map o Leoliadau’r Daith

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

10.15am

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

1.30pm

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

11am

Theatr Mwldan, Cardigan, United Kingdom

10am

Theatr Mwldan, Cardigan, United Kingdom

1pm

Theatr Felinfach, United Kingdom

10.15am

Theatr Felinfach, United Kingdom

1.30pm

Theatr Clwyd, Mold, United Kingdom

10.15am

Theatr Clwyd, Mold, United Kingdom

1.15pm

Theatr Clwyd, Mold, United Kingdom

10.15am

Theatr Clwyd, Mold, United Kingdom

4.30pm

Neuadd Dwyfor, Penlan Street, Pwllheli, United Kingdom

10am

Neuadd Dwyfor, Penlan Street, Pwllheli, United Kingdom

1.15pm

Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, United Kingdom

10.15am

Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, United Kingdom

1.30pm

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, United Kingdom

10.15am

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, United Kingdom

1.30pm

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, United Kingdom

1pm

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, United Kingdom

6pm

Theatr Ardudwy Theatre, Harlech, United Kingdom

1.30pm

Theatr Ardudwy Theatre, Harlech, United Kingdom

6pm

Pavilion Theatre, Rhyl, United Kingdom

10.15am

Pavilion Theatre, Rhyl, United Kingdom

1.30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom

1.30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom

6.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

1.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

6pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

1.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

6pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

10.15am

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

1.30pm

Rhaglun

Artistiaid Cyfnod Datblygu

Cast: Gwenno Hodgkins a Iwan Garmon

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

Awdur: Gwyneth Glyn

Cerddoriaeth: Osian Gwynedd

Partneriaid

Pendine Academi

Hoffai Frân Wen ddiolch i Academi Gofal Cymdeithasol Pendine am ei cefnogaeth.

Sefydlwyd yr academi yng nghanol y 1990au er mwyn darparu safon uchaf o ofal cymdeithasol trwy hyfforddiant staff.