http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

ŴY, CHIPS A NAIN / Ionawr 2018


Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd am ddementia drwy lygaid plentyn.

Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain.  Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig!

Ona mae’r antur fwyaf eto i ddod…

Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

7 neu 70 oed – dim ots! Dyma sioe i’r teulu oll.

Cynhyrchiad ar y cŷd rhwng Frân Wen a Galeri, Caernarfon gyda chefnogaeth gan Academi Gofal Cymdeithasol Pendine yw Ŵy, Chips a Nain.

ADNODDAU

Pecyn Creadigol Ŵy Chips a Nain
Pecyn Dysgwyr Ŵy Chips a Nain

CROESO I BAWB

Mae Fran Wen yn ymgeisio i greu cynyrchiadau sydd yn hygyrch i bawb.

Mae pob perfformiad o Ŵy Chips a Nain yn hamddenol ac yn addas i bawb.

Rydym wedi dilyn canllawiau West Yorkshire Playhouse er mwyn sicrhau bod y cynhyrchiad yn Ddementia Gyfeillgar.

Mae’r criw artistig i gyd wedi cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi Ffrind Dementia gan Cymdeithas Alzheimer’s Society er mwyn meithrin ymwybyddiaeth o elfennau ymarferol all beri gofid i aelodau bregus o’r gynulleidfa.

Mae’r camau canlynol wedi eu cymeryd wrth gynhyrchu a chynllunio Ŵy, Chips a Nain er mwyn ei fod yn hygyrch i bawb:

  • Ni fydd unrhyw synau/delweddau dychrynllyd neu annisgwyl yn y sioe.
  • Ni fydd goleuadau sydd yn fflachio yn cael eu defnyddio yn y sioe.
  • Rydym yn osgoi duwch llwyr, a bydd llwybrau mewn ac allan o’r awditoriwm wedi eu goleuo trwy gydol y sioe.
  • Mae’r defnydd o fwg yn cael ei fonitro yn agos ac yn cael ei gadw i leiafswm.
  • Rydym yn croesawu arweinyddion grŵp neu unigolion i ddod i asesu ac ymgyfarwyddo gyda’r gofod cyn y perfformiadau.
  • Rydym yn esbonio i staff blaen tŷ fod y perfformiadau yn hamddenol a bod y gynulleidfa yn cael mynd a dod o’r theatr fel y mynnir.
  • Roedd ein dewis o leoliadau wedi eu selio ar ganolfannau oedd wedi derbyn hyfforddiant ffrindiau dementia wrth benderfynu lleoliadau’r daith.

Taith . Tour

02/02/2018
10.15am
Galeri Caernarfon *Gwerthu Allan*
01286 685 250
02/02/2018
1.30pm
Galeri Caernarfon *Gwerthu Allan*
01286 685 250
03/02/2018
11am
Galeri Caernarfon
01286 685 250
07/02/2018
10am
Theatr Mwldan, Aberteifi
01239 621200
09/02/2018
10.15am
Theatr Felinfach, Ceredigion
01570 470697
09/02/2018
1.30pm
Theatr Felinfach, Ceredigion
01570 470697
20/02/2018
10.15am
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
01352 701521
20/02/2018
1.15pm
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
01352 701521
21/02/2018
4.30pm
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
01352 701521
23/02/2018
10am
Neuadd Dwyfor, Pwllheli *Gwerthu Allan*
01758 704088
23/02/2018
1.15pm
Neuadd Dwyfor, Pwllheli *Gwerthu Allan*
01758 704088
27/02/2018
10.15am
Canolfan Gartholwg, Pontypridd *Gwerthu Allan*
01443 570 075
27/02/2018
1.30pm
Canolfan Gartholwg, Pontypridd *Gwerthu Allan*
01443 570 075
02/03/2018
10.15am
Ffwrnes, Llanelli
0845 226 3510
02/03/2018
7pm
Ffwrnes, Llanelli
0845 226 3510
06/03/2018
1pm
Canolfan Celfyddau Aberystwyth
01970 62 32 32
06/03/2018
6pm
Canolfan Celfyddau Aberystwyth
01970 62 32 32
09/03/2018
10am
Neuadd Goffa Cricieth
01286 685 222
09/03/2018
1.30pm
Neuadd Goffa, Cricieth *Gwerthu Allan*
01286 685 222
09/03/2018
6pm
Neuadd Goffa, Cricieth
01286 685 222
13/03/2018
10.15am
Theatr Pafiliwn, Y Rhyl
01745 33 00 00
13/03/2018
1.30pm
Theatr Pafiliwn, Y Rhyl
01745 33 00 00
15/03/2018
1.30pm
Pontio Bangor *Gwerthu Allan*
01248 382828
15/03/2018
6.30pm
Pontio Bangor
01248 382828
20/03/2018
1.30pm
Chapter, Caerdydd *Gwerthu Allan*
029 2030 4400
20/03/2018
6pm
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400
21/03/2018
1.30pm
Chapter, Caerdydd *Gwerthu Allan*
029 2030 4400
21/03/2018
6pm
Chapter, Caerdydd *Gwerthu Allan*
029 2030 4400
22/03/2018
10.15am
Chapter, Caerdydd
029 2030 4400
22/03/2018
12.45pm
Chapter, Caerdydd *Gwerthu Allan*
029 2030 4400

Map o Leoliadau’r Daith

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

10.15am

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

1.30pm

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

11am

Theatr Mwldan, Cardigan, United Kingdom

10am

Theatr Felinfach, United Kingdom

10.15am

Theatr Felinfach, United Kingdom

1.30pm

Theatr Clwyd, Mold, United Kingdom

10.15am

Theatr Clwyd, Mold, United Kingdom

1.15pm

Theatr Clwyd, Mold, United Kingdom

4.30pm

Neuadd Dwyfor, Penlan Street, Pwllheli, United Kingdom

10am

Neuadd Dwyfor, Penlan Street, Pwllheli, United Kingdom

1.15pm

Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, United Kingdom

10.15am

Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, United Kingdom

1.30pm

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, United Kingdom

10.15am

Ffwrnes, Park Street, Llanelli, United Kingdom

7pm

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, United Kingdom

1pm

Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, United Kingdom

6pm

Criccieth Memorial Hall, High Street, Criccieth, UK

10am

Criccieth Memorial Hall, High Street, Criccieth, United Kingdom

1.30pm

Criccieth Memorial Hall, High Street, Criccieth, United Kingdom

6pm

Pavilion Theatre, Rhyl, United Kingdom

10.15am

Pavilion Theatre, Rhyl, United Kingdom

1.30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom

1.30pm

Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom

6.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

1.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

6pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

1.30pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

6pm

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

10.15am

Chapter Arts Centre, Market Road, Cardiff, United Kingdom

12.45pm

Adolygiadau

Ewch da chi. Mi allai fod yn hir cyn y gwelwch chi ddim byd gwell.

Annwen Jones, Cylchgrawn Golwg

Dyma ddrama arbennig lle'r oedd y llon a'r lleddf fel pe baent yn canlyn ei gilydd law yn llaw fel dau gariad.

Cai Fôn Davies, Cylchgrawn Golwg

Cyflwynwyd profiad theatraidd gwirioneddol drawiadol mewn modd mwy dramataidd na’r un cynhyrchiad a welais i gan gwmni theatr yng Nghymru dros y flwyddyn diwethaf.

Anwen Jones, Cylchgrawn Barn

Rhaglun

Artistiaid

Cast: Gwenno Hodgkins + Iwan Garmon

Cyfarwyddo: Iola Ynyr

Awdur: Gwyneth Glyn

Cynllunydd Set: Gwyn Eiddior

Cynllunydd Fideo: Eilir Pierce

Cerddoriaeth: Osian Gwynedd

Cynllunydd Goleuo: Joe Fletcher

Criw technegol: Caryl McQuilling, Dan Jones, Simon Thomas + Tom Ayres

Criw Egin (cynorthwyo): Nia Haf, Gwion Morris Jones + Ifan Pritchard

Partneriaid

Pendine Academi

Hoffai Frân Wen ddiolch i Academi Gofal Cymdeithasol Pendine am ei cefnogaeth.

Sefydlwyd yr academi yng nghanol y 1990au er mwyn darparu safon uchaf o ofal cymdeithasol trwy hyfforddiant staff.