TWRW DAN A DICW


Sioe theatr llawn chyfeillgarwch, chwarae a cherddoriaeth i blant dan 7 oed.

Dewch efo ni i gyfarfod Dan a Dicw y Nadolig yma – dau berson o fydoedd hollol wahanol i’w gilydd.

Mae Twrw Dan a Dicw gan Manon Steffan Ros yn dilyn stori hudolus dau berson wrth i ddynt ddygymod gyda’r anghyfarwydd drwy chwarae a cherddoriaeth.

Mae Dan yn berson trefnus, sy’n hoffi chwarae gemau ar ei iPad a gyda’i ffrindiau.
Un diwrnod aiff ar goll a daw ar draws byd blêr, anghyfarwydd a hudolus… dyma fyd Dicw.
Mae Dicw yn berson anhrefnus, sy’n byw’n wyllt heb reolau na chwmni.
Dydy Dicw ddim yn siarad. Mae Dan yn siarad gormod.

All Dan a Dicw dod i ddeall ei gilydd, a dod o hyd i’r llwybr yn ôl i fyd Dan?

Sioe theatr Gymraeg i ddisgyblion cyfnod allweddol 1.

Teithio ysgolion Gogledd Cymru rhwng 5ed o Dachwedd tan 14eg o Ragfyr 2018.

Tîm Creadigol

Awdur: Manon Steffan Ros
Cyfarwyddwr: Elgan Rhys