http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

THEATR UNNOS 2017 / Awst 2017


24 awr i greu darn o theatr gwreiddiol!

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Bydd y Pentref Drama ar faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cael ei thrawsnewid yn stiwdio gynhyrchu dydd Gwener (11 Awst) yma ar gyfer cynhyrchiad theatr arbennig iawn.

Bwriad cwmni theatr Frân Wen yw creu darn o theatr newydd mewn 24 awr gyda chriw o artistiaid mwya’ blaenllaw Cymru. Bydd y darn theatrig yn cael ei berfformio yn Theatr y Maes am 12pm ar ddydd Sadwrn (12 Awst).

Artistiaid Theatr Unnos fydd Casi Wyn, Owain Gwynn, Mali Tudno Jones, Osian Gwynedd, Iola Ynyr a Branwen Davies.

Mae Frân Wen yn annog pobl i gyfrannu syniadau drwy bostio awgrymiadau ym mlwch postio’r drws melyn amlwg yng Nghaffi’r Theatrau.

“Bydd yr artistiaid yn dewis y thema allan o het am 12pm yng Nghaffi’r Theatrau ar y dydd Gwener (11 Awst) a hwn fydd yn sbarduno’r tîm artistig,” meddai Iola Ynyr, cyfarwyddwr artistig Frân Wen.

Bydd y criw yn mynd ati drwy’r nos i greu darn o theatr fydd yn cael ei lwyfannu yn Theatr y Maes am 12pm ar ddydd Sadwrn ola’r Ŵyl.

“Mae gennym amrywiaeth o artistiaid gwych – y perfformwyr Casi Wyn, Mali Tudno Jones a Owain Gwynn, y cerddor Osian Gwynedd a’r cyfarwyddwr Branwen Davies. Rydym i gyd fel tîm yn edrych ymlaen yn eiddgar i ymateb yn theatrig i gynigion y cyhoedd – a chreu darn gwirioneddol gyffrous,” ychwanegodd Iola.

*Bydd posib dilyn taith creu, cynhyrchu a llwyfannu Theatr Unnos drwy Twitter ac Instagram (#TheatrUnnos / @cwmnifranwen), Facebook (www.facebook.com/cwmnirfranwen ) a bydd y llwyfaniad yn cael ei ddarlledu yn fyw ar Facebook Live.*

Theatr Unnos Artistiaid 2017