http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

SWYN Y COED / Gorff 2011


Coedwigoedd yn hudo dychmygion ifainc

Cwmni’r Frân Wen yn mentro i’r goedwig i gyflwyno perfformiad cyhoeddus o’u cynhyrchiad newydd Swyn y Coed – The Enchanted Forest.

Bydd Coedwigoedd Abergwyngregyn, Conwy (Sadwrn 2 Gorffennaf), Coedwig Niwbwrch, Niwbwrch (Iau 21 Gorffennaf) a Pharc Glynllifon, Caernarfon (Gwener 22 Gorffennaf) yn cynnal y profiad theatr awyr agored hudol i deuluoedd a phlant dros 7 mlwydd oed.

Mae’r sioe yn cael ei chefnogi gan Fenter Addysg Coedwigaeth, yn cydlynu â Blwyddyn Ryngwladol y Goedwig y Cenhedloedd Unedig, ac am fod yn brofiad theatr hudol ac unigryw fydd yn tanio dychymyg pobl ifanc.

Dywedodd Kim Burnham o Fenter Addysg Coedwigaeth, “Y bwriad ydi dod a phlant allan o’r ystafell ddosbarth ac awyrgylch deledu er mwyn cymryd mantais o harddwch a chyffro’r awyr agored, gan eu hannog i ddefnyddio’u dychymyg. Mae tynnu plant allan o awyrgylch dan dô yn golygu y gallant brofi byd natur yn agos, ond mae defnyddio theatr i ddod a’r profiadau yma’n fyw yn rhywbeth cwbl newydd a chyffrous.”