http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

STIWDIO FRÂN WEN / 2015


Prosiect Stiwdio Digidol Creadigol

Mae Stiwdio Frân Wen yn fodel arloesol newydd ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc sydd â diddordeb yn y Diwydiant Cyfryngau a Chelfyddydau Digidol Creadigol. Mae’r stiwdio yn gweithredu fel unrhyw stiwdio gyfryngau neu gynllunio graffeg arferol, gyda chleientiaid go iawn, comisiynau go iawn a gwaith caled go iawn. Yr unig wahaniaeth yw bod y tîm yn cynnwys pobl ifanc rhwng 16 – 18 oed nad ydynt fel arall mewn cyflogaeth, hyfforddiant neu addysg.

www.stiwdiofranwen.co.uk

Adolygiadau

Roedd brwdfrydedd yr aelodau’n galonogol iawn.

Mae’r gwaith gorffenedig yn broffesiynol ei ddiwyg, gyda’r gwaith camera a’r gerddoriaeth yn safonol. Diolch i’r criw am eu gwaith caled.

Mari Emlyn, Galeri Caernarfon

Rhaglun