http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

SIGL-DI-GWT / Ebr 2017


Hanes trasig am deulu yn chwilio am loches

Cynhyrchiad yn dilyn taith drasig teulu wrth iddynt geisio dianc o’u cartref, sydd dan gysgod rhyfel ffyrnig, er mwyn dod o hyd i loches yn Ewrop a gwella eu bywydau.

Mae’r cynhyrchiad yn trafod agweddau pobl ifanc tuag at ffoaduriaid yn paratoi i fynd ar daith o amgylch ysgolion Gogledd Cymru’r mis yma.

Treuliodd y cast, sy’n cynnwys yr actorion Melangell Dolma ac Iwan Charles, a’r cerddor Gethin Griffiths, cyfnod mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru er mwyn cael syniad o agweddau plant a phobl ifanc tuag at ffoaduriaid.

Wedi ei enwi ar ôl yr aderyn sydd wastad yn clwydo mewn un haid fawr, mae Sigl Di Gwt yn tynnu sylw at hanesion pobl sy’n gorfod dianc eu gwledydd brodorol am loches.

Oed: 7 i 12

Mae Sigl Di Gwt yn mynd ar daith o gwmpas ysgolion Gogledd Cymru rhwng 27ain o Chwefror a 6ed o Ebrill.

Adnoddau

Rhaglun

Tîm Creadigol

Gethin Griffiths, Lewis Willaims, Mirain Fflur, Iwan Charles, Melangell Dolma a Iola Ynyr

Theatr Sigl Di Gwt