http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

SGWENNU NEWYDD FRÂN WEN


Rhwydwaith i sgwennu newydd

Cawsom ein syfrdanu gan yr ymateb i’n galwad am ‘sgwennwyr i’r prosiect Popeth ar y Ddaear yn 2020. Peidiwch â gwastraffu’r cyfle yma meddwn ni!

Felly, dyma ni’n cyd-weithio gyda Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru i sefydlu rhaglen ‘Sgwennu Newydd Frân Wen sy’n ymrwymo i gefnogi ‘sgwennwyr newydd yn yr iaith Gymraeg. Y bwriad yw annog awduron i fentro, arbrofi, dilyn eu greddf a herio ffiniau theatr – boed yn theatr safle-benodol, gig-theatr neu’n sioe gerdd neu dramâu air-am-air.

Mae’r criw cyntaf cyffrous yn datblygu gwaith gonest, perthnasol a phwysig sy’n wirioneddol gynrychioli lleisiau ifanc amrywiol Cymru gyfoes – a ni methu disgwyl rhannu’r gwaith yma yn y misoedd nesaf.

DATBLYGU ARTISTIAID
Mae Sgwennu Newydd Frân Wen yn rhan o’n hadain Datblygu Artistiaid sy’n cefnogi ein hamcan o ehangu’r ystod o leisiau a glywir ar draws ein llwyfannau, creu gwaith newydd cyffrous a darganfod a meithrin artistiaid newydd.

Mae ‘sgwennwyr 2020 wedi cael eu mentora gan dîm Frân Wen yn ogystal â artistiaid anhygoel fel Marc Rees, Hannah McPake a Seiriol Davies.

Ffilmiau fer 2021

Dyma’r saith ffilm fer gan y dramodwyr o raglen 2020. Darlledwyd y ffilmiau yn wreiddiol ar blatfform fideo AM ym mis Mehefin 2021.