SGWENNU NEWYDD FRÂN WEN


Rhwydwaith i sgwennu newydd

Cawsom ein syfrdannu gan yr ymateb i’n galwad diweddar am ‘sgwennwyr i’r prosiect Popeth ar y Ddaear. Roedd yr egni, y grefft a’r agwedd eofn oedd yn treiddio trwy’r gwaith a gyflwynwyd yn gyffrous gydag amrywiaeth o leisiau newydd yn awchu i gael eu clywed.

Oherwydd hyn, byddwn yn parhau gyda’n partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru drwy sefydlu rhaglen ‘Sgwennu Newydd Frân Wen sy’n ymrwymo i gefnogi ‘sgwennwyr newydd yn yr iaith Gymraeg. Y bwriad yw annog awduron i fentro, arbrofi, dilyn eu greddf a herio ffiniau theatr – boed yn theatr safle-benodol, gig-theatr neu’n sioe gerdd neu dramâu air-am-air.

Fel rhan o’n hadain Datblygu Artistiaid, bydd y rhaglen hon yn cefnogi ein hamcan o ehangu’r ystod o leisiau a glywir ar draws ein llwyfanau, creu gwaith newydd cyffrous a darganfod a meithrin artistiaid newydd.

Gan groesawu 11 awdur yn flynyddol, bydd y rhaglen yn rwydwaith i rannu gwaith ac i weithio ar syniadau newydd. Ochr yn ochr â hyn, bydd y ‘sgwennwyr yn cael eu mentora gan dîm Frân Wen ac yn mynychu gweithdai datblygu sgiliau gyda rhai o artistiaid mwyaf cyffrous Cymru a’r DU.

Cyfarfod y grŵp

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai Dramodwyr 2020 yw Lowri Morgan, Ciaran Fitzgerald, Alaw Fflur Tomos, Maisie Ayodeji Awen, Megan Angharad Hunter, Nia Morais, Mared Llywelyn, Ifan Pritchard, Joseff Owen, Iwan Fôn ac Iwan Teifion Davies.