SGWENNU NEWYDD FRÂN WEN


Rhwydwaith i sgwennu newydd

Cawsom ein syfrdanu gan yr ymateb i’n galwad am ‘sgwennwyr i’r prosiect Popeth ar y Ddaear yn 2020. Peidiwch â gwastraffu’r cyfle yma meddwn ni!

Felly, dyma ni’n cyd-weithio gyda Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru i sefydlu rhaglen ‘Sgwennu Newydd Frân Wen sy’n ymrwymo i gefnogi ‘sgwennwyr newydd yn yr iaith Gymraeg. Y bwriad yw annog awduron i fentro, arbrofi, dilyn eu greddf a herio ffiniau theatr – boed yn theatr safle-benodol, gig-theatr neu’n sioe gerdd neu dramâu air-am-air.

Mae’r criw cyntaf cyffrous yn datblygu gwaith gonest, perthnasol a phwysig sy’n wirioneddol gynrychioli lleisiau ifanc amrywiol Cymru gyfoes – a ni methu disgwyl rhannu’r gwaith yma yn y misoedd nesaf.

DATBLYGU ARTISTIAID
Mae Sgwennu Newydd Frân Wen yn rhan o’n hadain Datblygu Artistiaid sy’n cefnogi ein hamcan o ehangu’r ystod o leisiau a glywir ar draws ein llwyfannau, creu gwaith newydd cyffrous a darganfod a meithrin artistiaid newydd.

Mae ‘sgwennwyr 2020 wedi cael eu mentora gan dîm Frân Wen yn ogystal â artistiaid anhygoel fel Marc Rees, Hannah McPake a Seiriol Davies.

Cyfarfod y grŵp

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai Dramodwyr 2020 yw Lowri Morgan, Ciaran Fitzgerald, Alaw Fflur Tomos, Maisie Ayodeji Awen, Megan Angharad Hunter, Nia Morais, Mared Llywelyn, Ifan Pritchard, Joseff Owen, Iwan Fôn ac Iwan Teifion Davies.