SGRIPT I LWYFAN


Talent ‘sgwennu a chyfarwyddo ifanc

Cynllun ‘sgwennu a chyfarwyddo newydd yw Sgript i Lwyfan sy’n cynnig cyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Oes gen ti rhywbeth i’w ddweud?

Oes gen ti ddiddordeb mewn gwthio ffiniau theatr Cymraeg?

Wyt ti rhwng 16 a 25 oed ac eisiau cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i ddatblygu dy syniadau neu sgiliau ymhellach? Efallai mai dyma’r prosiect i ti…

Mae Sgript i Lwyfan yn ei ôl eto eleni gyda hyd yn oed mwy o gyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru ac Urdd Gobaith Cymru, dyma gyfle gwerthfawr i 4 sgwennwr a 2 cyfarwyddwr ifanc ddatblygu gwaith newydd dan gyfarwyddyd mentoriaid, dramodwyr, cyfarwyddwyr ac actorion profiadol.

Diddordeb?

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs cysylltwch â elgan@franwen.com neu post@franwen.com | Mari Fran Wen | 01248 715 048.

DYDDIAD CAU 5 TACHWEDD 2018

Adolygiadau

Am dalent! Cwmni Frân Wen ac Aled Jones Williams wedi ac yn gwneud gwaith gwirioneddol werthfawr. Edrych ymlaen i glywed mwy o waith y dramodwyr talentog yma! Mae gobaith i'r theatr Gymraeg!

Wow!! Gwych gweld cyn-gymaint o dalent yn cael ei lwyfannu yn gyhoeddus. Ffab!!

Rhaglun

Rhagor o fanylion

Codir ffi o £75.00 am y cynllun sy’n cynnwys penwythnos preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Creadigol Ty Newydd.

Cysylltwch â ni os yw’r ffi yn rwystr mewn unrhyw ffordd – gellir gwneud trefniadau i dalu mewn rhandaliadau ac mae bwrsariaeth ar gael.

Dyddiad cau ceisiadau 5ed o Dachwedd 2018.

Ceisiadau

‘Sgwennwyr i gyflwyno:

I ymgeisio, gyrrwch eich syniad am sgript i Elgan neu Mari erbyn 5ed o Dachwedd 2018 – anfonwch y syniad drwy fideo, e-bost neu neges uniongyrchol (dim mwy na A4 o destun plîs).

Cyfarwyddwyr i gyflwyno:

Ateb i’r ddau gwestiwn canlynol

1. Pam bod gennych ddiddordeb yn cyfarwyddo?
2. Beth yw’r gelf / theatr sydd wedi’ch ysbrydoli fwyaf hyd yma? Pam?

A chadarnhau eich bod yn medru ymrwymo i’r dyddiadau nodir isod.

*Mi fedrwch gyflwyno’r rhain yn ysgrifenedig, neu recordiad fideo ar-lafar.

Dyddiadau:

Sgwennwyr:

17 + 18 Tachwedd (Penwythnos Preswyl, Pentre Ifan)
22 + 23 Tachwedd (1/2 diwrnod yr un i’r sgwennwyr, Tŷ Newydd / Skype)
24 + 25 Tachwedd (1/2 diwrnod yr un i’r sgwennwyr, Frân Wen)
13 Rhagfyr (darlleniad gwahoddedig, lleoliad i’w gadarnhau)

+ Amser ‘sgwennu annibynnol

Cyfarwyddwyr:

17 + 18 Tachwedd (Penwythnos Preswyl, Pentre Ifan)
24 + 25 Tachwedd (diwrnod yr un i’r cyfarwyddwyr, Frân Wen)
1 + 2 Rhagfyr (diwrnod yr un i’r cyfarwyddwyr, Frân Wen)
11 + 12 Rhagfyr (diwrnod yr un i’r cyfarwyddwyr, Frân Wen)
13 Rhagfyr (darlleniad gwahoddedig, lleoliad i’w gadarnhau)