SGRIPT I LWYFAN 2018


Talent ‘sgwennu a chyfarwyddo ifanc

Cynllun ‘sgwennu a chyfarwyddo newydd yw Sgript i Lwyfan sy’n cynnig cyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Oes gen ti rhywbeth i’w ddweud?

Oes gen ti ddiddordeb mewn gwthio ffiniau theatr Cymraeg?

Wyt ti rhwng 16 a 25 oed ac eisiau cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i ddatblygu dy syniadau neu sgiliau ymhellach? Efallai mai dyma’r prosiect i ti…

Mae Sgript i Lwyfan yn ei ôl eto eleni gyda hyd yn oed mwy o gyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Dyma gyfle gwerthfawr i 4 sgwennwr a 2 cyfarwyddwr ifanc gydweithio gyda Frân Wen a Chanolfan Ysgrifennu Creadigol Ty Newydd i ddatblygu gwaith newydd dan gyfarwyddyd mentoriaid, dramodwyr, cyfarwyddwyr ac actorion profiadol.

Diddordeb?

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs cysylltwch â elgan@franwen.com neu mari@franwen.com | Mari Fran Wen | 01248 715 048.

DYDDIAD CAU 19 HYDREF 2018

Adolygiadau

Am dalent! Cwmni Frân Wen ac Aled Jones Williams wedi ac yn gwneud gwaith gwirioneddol werthfawr. Edrych ymlaen i glywed mwy o waith y dramodwyr talentog yma! Mae gobaith i'r theatr Gymraeg!

Wow!! Gwych gweld cyn-gymaint o dalent yn cael ei lwyfannu yn gyhoeddus. Ffab!!

Rhaglun

Rhagor o fanylion

Codir ffi o £75.00 am y cynllun sy’n cynnwys penwythnos preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Creadigol Ty Newydd.

Cysylltwch â ni os yw’r ffi yn rwystr mewn unrhyw ffordd – gellir gwneud trefniadau i dalu mewn rhandaliadau ac mae bwrsariaeth ar gael.

Dyddiad cau ceisiadau 19 Hydref 2018.