SGRIPT I LWYFAN


Cynllun ysgrifennu newydd i bobl ifanc

Cynllun ysgrifennu newydd gan Gwmni’r Frân Wen sy’n cyflwyno dramodwyr ifanc i’r grefft o ysgrifennu sgript, eu mentora dros gyfnod o amser estynedig i finiogi eu sgiliau a datblygu eu syniadau i’r eithaf yn ogystal â’u cyflwyno i’r broses o drosglwyddo’r gwaith i dîm creadigol ehangach er mwyn gwireddu eu gweledigaeth theatrig.

Bydd y ddrama Drych gan Llyr Titus i’w gweld ar lwyfannau theatrau led led Cymru yn ystod mis Medi a Hydref 2015. Dyma ffrwyth llafur cynllun Sgript i Lwyfan 2014.

Dewch draw i Galeri Caernarfon ar nos Sadwrn, 1af o Hydref i weld ffrwyth llafur Sgript i Lwyfan 2016?

screen-shot-2016-09-22-at-15-54-42

Dyma gyfle gwerthfawr i sgwennwr ifanc disglair weithio gyda Frân Wen i ddatblygu gwaith newydd dan gyfarwyddyd cyfarwyddwyr profiadol. Bydd actorion proffesiynol yn cynnal darlleniadau o’r gwaith gorffenedig fel rhan o benwythnos INC 2016 yn Galeri.

 

Taith (Dyddiadau cyffredinol y daith)

01/10/2016
6pm
Galeri, Caernarfon
01286 685 250

Map o Leoliadau’r Daith

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

6pm

Adolygiadau

Am dalent! Cwmni Frân Wen ac Aled Jones Williams wedi ac yn gwneud gwaith gwirioneddol werthfawr. Edrych ymlaen i glywed mwy o waith y dramodwyr talentog yma! Mae gobaith i'r theatr Gymraeg!

Wow!! Gwych gweld cyn-gymaint o dalent yn cael ei lwyfannu yn gyhoeddus. Ffab!!

Rhaglun