SGRIPT I LWYFAN 2017


Chwilio am dalent ‘sgwennu ifanc

Mae Sgript i Lwyfan yn ei ol eto eleni gyda hyd yn oed mwy o gyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Gen ti rhywbeth i’w ddweud?

Oes gen ti syniad am ddarn o theatr yn llechu mewn drôr yn rhywle?

Ddiddordeb mewn gwthio ffiniau theatr Cymraeg?

Wyt ti rhwng 16 a 25 oed ac eisiau cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i ddatblygu dy syniadau ymhellach?

Efallai mai dyma’r prosiect i ti…

Dyma gyfle gwerthfawr i 6 sgwennwr ifanc disglair gydweithio gyda Frân Wen a Chanolfan Ysgrifennu Creadigol Tŷ Newydd i ddatblygu gwaith newydd dan gyfarwyddyd mentoriaid, dramodwyr, cyfarwyddwyr ac actorion profiadol.

Yn gweithio ar y prosiect eleni bydd Branwen Davies, crëwr theatr profiadol sy’n arfer â sbarduno creadigrwydd newydd trwy ei rol fel darlithiwr ym Mhrifysgol Bangor a fel un o dîm theatr Protest Fudur. Hefyd Artist Cyswllt Frân Wen, Elgan Rhys, fydd yn cynnig ei brofiad ef fel dyfeisiwr, perfformiwr ac ysgrifennwr theatr, a Chyfarwyddwr Artistig Cwmni Pluen.

Ymgeisio

 1. Ymgeisio – bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno eu ‘pitsh’ yn ddigidol cyn 21ain o Hydref. Yr unig beth ‘da ni angen ydi syniad – syniad o beth rydych chi eisiau ‘sgwennu am. Yna, anfonwch y syniad hwn trwy fideo, papur, e-bost, neges uniongyrchol (dim mwy na A4 o destun plîs). Yn dilyn hyn, bydd tîm mentora Sgript i Lwyfan yn dewis 6 unigolyn fydd yn cael y cyfle i ddatblygu eu gwaith ymhellach.
 2. Datblygu Sgript a Chysyniad – i’r 6 unigolyn bydd sesiynau mentora gyda dramodwyr proffesiynol a phenwythnos preswyl arbennig yng nghanolfan ysgrifennu creadigol Tŷ Newydd.
 3. Ymarfer – cyfle i gydweithio â chyfarwyddwyr ac actorion proffesiynol i lwyfannu darlleniad o’r gwaith
 4. Rhannu – Darlleniadau cyhoeddus o’r gwaith gorffenedig mewn digwyddiad yn SHED Felinheli (https://www.facebook.com/SHEDCymru/ )
 5. Ail-ymweld – Penwythnos dwys yn canolbwyntio ar wthio’r sgriptiau ymhellach yn dilyn ymateb cynulleidfa.

Rydym yn chwilio am amrywiaeth o arddulliau a lleisiau.

Ewch amdani!

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs cysylltwch â cydlynydd y prosiect Mari ar 01248 715048 / mari@franwen.com

Codir ffi o £75.00 am y cynllun sy’n cynnwys penwythnos preswyl.

Cysylltwch â ni os yw’r ffi yn rwystr mewn unrhyw ffordd – gellir gwneud trefniadau i dalu mewn rhandaliadau ac mae bwrsariaeth ar gael.

Adolygiadau

Am dalent! Cwmni Frân Wen ac Aled Jones Williams wedi ac yn gwneud gwaith gwirioneddol werthfawr. Edrych ymlaen i glywed mwy o waith y dramodwyr talentog yma! Mae gobaith i'r theatr Gymraeg!

Wow!! Gwych gweld cyn-gymaint o dalent yn cael ei lwyfannu yn gyhoeddus. Ffab!!

Rhaglun

Amserlen Sgript i Lwyfan 2017

 • 13 Hydref: Dyddiad Cau cofrestru i’r sesiwn blasu am ddim
 • 14 Hydref: Gweithdy Blas / Cyfle i ddatblygu ‘pitsh’ (10am – 3pm) yn Frân Wen, Porthaethwy
 • 21 Hydref: Dyddiad cyflwyno ceisiadau
 • 24 Hydref: Dewis y 6 unigolyn
 • 11 – 13 Tachwedd: Cwrs Preswyl ysgrifennu yn Nhŷ Newydd (gwestai arbennig i’w cadarnhau)
 • Tachwedd – Rhagfyr: Datblygu’r sgriptiau / cysyniad a mentoriaeth cyson (cymysgedd o sesiynau wyneb yn wyneb a Skype/FaceTime)
 • 8 – 13 Rhagfyr (slot penodol): Ymarferion gydag actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol
 • 14 Rhagfyr: Dangosiad o’r gwaith yn SHED, Y Felinheli
 • Ionawr – Chwefror 2018: Penwythnos yn Frân Wen i ddatblygu’r sgriptiau ymhellach yn dilyn yr adborth o’r darlleniadau cyhoeddus