SGRIPT I LWYFAN 2017


Talent ‘sgwennu ifanc

Cynllun ‘sgwennu newydd yw Sgript i Lwyfan sy’n cynnig cyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Mae 6 sgwennwr ifanc disglair wedi ei ddewis i gydweithio gyda Frân Wen a Chanolfan Ysgrifennu Creadigol Tŷ Newydd i ddatblygu gwaith newydd dan gyfarwyddyd mentoriaid, dramodwyr, cyfarwyddwyr ac actorion profiadol.

Yn gweithio ar y prosiect eleni mae Branwen Davies, crëwr theatr profiadol sy’n arfer â sbarduno creadigrwydd newydd trwy ei rol fel darlithiwr ym Mhrifysgol Bangor a fel un o dîm theatr Protest Fudur. Hefyd Artist Cyswllt Frân Wen, Elgan Rhys, sy’n cynnig ei brofiad ef fel dyfeisiwr, perfformiwr ac ysgrifennwr theatr, a Chyfarwyddwr Artistig Cwmni Pluen.


Digwyddiad

FBEvent

Actorion proffesiynol yn cynnal darlleniadau o sgriptiau newydd gan awduron ifanc.

Noson anffurfiol gyda DJ, drincs a chyfle i ddathlu. Noddir y digwyddiad gan Cwrw Llyn.

LLeoliad: SHED Felinheli

Cost: £5 ar y drws.

https://www.facebook.com/events/502276563489346/

Taith (Dyddiadau cyffredinol y daith)

14/12/2017
7pm
SHED Felinheli
01248 715048

Map o Leoliadau’r Daith

SHED, Y Felinheli, United Kingdom

7pm

Adolygiadau

Am dalent! Cwmni Frân Wen ac Aled Jones Williams wedi ac yn gwneud gwaith gwirioneddol werthfawr. Edrych ymlaen i glywed mwy o waith y dramodwyr talentog yma! Mae gobaith i'r theatr Gymraeg!

Wow!! Gwych gweld cyn-gymaint o dalent yn cael ei lwyfannu yn gyhoeddus. Ffab!!

Rhaglun

Amserlen Sgript i Lwyfan 2017

  • 13 Hydref: Dyddiad Cau cofrestru i’r sesiwn blasu am ddim
  • 14 Hydref: Gweithdy Blas / Cyfle i ddatblygu ‘pitsh’ (10am – 3pm) yn Frân Wen, Porthaethwy
  • 21 Hydref: Dyddiad cyflwyno ceisiadau
  • 24 Hydref: Dewis y 6 unigolyn
  • 11 – 13 Tachwedd: Cwrs Preswyl ysgrifennu yn Nhŷ Newydd (gwestai arbennig i’w cadarnhau)
  • Tachwedd – Rhagfyr: Datblygu’r sgriptiau / cysyniad a mentoriaeth cyson (cymysgedd o sesiynau wyneb yn wyneb a Skype/FaceTime)
  • 8 – 13 Rhagfyr (slot penodol): Ymarferion gydag actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol
  • 14 Rhagfyr: Dangosiad o’r gwaith yn SHED, Y Felinheli
  • Ionawr – Chwefror 2018: Penwythnos yn Frân Wen i ddatblygu’r sgriptiau ymhellach yn dilyn yr adborth o’r darlleniadau cyhoeddus