http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

SGRIPT I LWYFAN / Awst 2019


Talent ‘sgwennu a chyfarwyddo ifanc

Cynllun ‘sgwennu a chyfarwyddo newydd yw Sgript i Lwyfan sy’n cynnig cyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Oes gen ti rhywbeth i’w ddweud?

Oes gen ti ddiddordeb mewn gwthio ffiniau theatr Cymraeg?

Wyt ti rhwng 16 a 25 oed ac eisiau cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i ddatblygu dy syniadau neu sgiliau ymhellach? Efallai mai dyma’r prosiect i ti…

Mae Sgript i Lwyfan yn ei ôl eto eleni gyda hyd yn oed mwy o gyfleon a phrofiadau cyffrous i bobl ifanc.

Mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru ac Urdd Gobaith Cymru, mae Sgript i Lwyfan yn gyfle gwerthfawr i sgwennwyr a chyfarwyddwr ifanc ddatblygu gwaith newydd dan gyfarwyddyd mentoriaid, dramodwyr, cyfarwyddwyr ac actorion profiadol.

MAE FFENEST CEISIADAU 2019 AR GAU OND GWYLIWCH ALLAN AM LANSIAD RHAGLEN 2020

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs cysylltwch â elgan@franwen.com neu post@franwen.com | Mari Fran Wen | 01248 715 048.

Adolygiadau

Am dalent! Cwmni Frân Wen ac Aled Jones Williams wedi ac yn gwneud gwaith gwirioneddol werthfawr. Edrych ymlaen i glywed mwy o waith y dramodwyr talentog yma! Mae gobaith i'r theatr Gymraeg!

Wow!! Gwych gweld cyn-gymaint o dalent yn cael ei lwyfannu yn gyhoeddus. Ffab!!

Rhaglun

DARLLENIADAU 2019

Mae darlleniadau cychwynnol rhaglen 2019 yn cael ei chynnal yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener ola’r ŵyl.

Manylion pellach.