http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

SGRATSH SUL


Rhannu gwaith newydd mewn datblygiad.

Eisiau mwynhau darlleniadau a pherfformiadau ecsglwsif cyn i’r cynhyrchiad daro’r llwyfan?

Mae Sgratsh Sul yn gyfres o ddigwyddiadau anffurfiol i rannu gwaith newydd mewn datblygiad gan artistiaid rhyfeddol. Mae’n theatr yn ei ffurf fwyaf amrwd a fydd yn gyfle i chi rannu eich barn cyn i’r cynhyrchiad gyrraedd ei lwyfan terfynol.

Bydd y digwyddiadau yn digwydd bob yn ail mis.

Cofrestrwch ar gyfer Sgratsh Sul a byddwn yn rhoi gwybod ichi pan fydd y tocynnau ar gael.

Hefyd, gallwch edrych ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ba gynyrchiadau y byddwn yn eu rhannu.

Mae’n syml cymryd rhan – cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost yma:Neu fel arall gallwch ffonio 01248 715048.

Cwestiynau?

Ble bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal?

• Ar hyn o bryd dim ond digwyddiadau digidol byw y gallwn eu cynnal felly bydd y rhain ar sianeli digidol penodol sy’n unigryw i bob cynhyrchiad. Mae’r digwyddiadau cyntaf yn digwydd ar Zoom.

• Pan fyddwn yn cael croesawu cynulleidfa trwy ein drysa’ unwaith eto, bydd y digwyddiadau’n digwydd mewn amryw o leoliadau ledled Gogledd Orllewin Cymru.

Pwy all fynychu’r digwyddiadau Sgratsh?

• Mae’n rhaid i chi gofrestru fel aelod Sgratsh i fynychu’r digwyddiadau – ar ôl cofrestru, y chi fydd y gyntaf i dderbyn gwahoddiad i’r digwyddiadau.

Rwyf wedi cofrestru ar gyfer Sgratsh, felly sut mae casglu fy nhocynnau?

• Byddwn yn darparu cyfarwyddiadau yn benodol ar gyfer pob digwyddiad. Ar hyn o bryd dim ond digwyddiadau digidol y caniateir i ni eu cynnal felly byddwn yn e-bostio linc breifat atoch ar gyfer y rhain.

• Pan fyddwn yn cynnal digwyddiadau byw mewn lleoliadau penodol byddwch yn cael e-docyn.