FRÂN WEN SGRATSH


Nosweithiau rhannu gwaith mewn datblygiad.

Trwy gydol tymor yr hydref byddwn yn agor cil y drws ar gynyrchiadau’r dyfodol trwy gynnal nosweithiau Sgratsh.

Bydd y digwyddiadau sgratsh yn cynnwys darlleniad o waith mewn datblygiad a sgwrs anffurfiol am y cysyniadau, y straeon a’r prosiectau sy’n ein cadw’n brysur a’n hysbrydoli yn Frân Wen.

Rydym yn hynod o falch o gydweithio gyda rhai o artistiaid mwyaf blaengar ac uchelgeisiol Cymru i greu cynnyrch beiddgar a pherthnasol i’n cynulleifaoedd Bydd Sgratsh yn gyfle i ni sicrhau ein bod yn dod â’n cynulleidfaoedd chwilfrydig ac angerddol ar y daith gyda ni.

Boed ar-lein neu’n fyw, mewn criwiau bach neu fawr – rydym yn ymrwymo i rannu ein stori gyda chi ym mha bynnag ffordd sy’n addas.

Manylion lleoliadau ac amseroedd i’w cyhoeddi’n fuan!

Mae Sgratsh Frân Wen yn rhan o’n Rhaglen 2020/21.