http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

SBRI 3 / Rhag 2016


Sioe gerdd Nadolig i’r teulu oll

Hwre ma hi’n ‘Ddolig!

Esgus perffaith i fwyta gormod, gor-wario ar anrhegion a chael parti gora’r flwyddyn.

Does ond un problem  – ma’r criw wedi’u diarddel o bob lleoliad gwerth chweil yn yr ardal.

Mae Rhys a Sophie yn ymuno i weddnewid yr unig westy sy’n fodlon iddynt gynnal eu parti yno ac mae’r ddau yn benderfynol y bydd hwn yn barti bythgofiadwy.

Ond rhwng y ffraeo, yr anobaith a’r diffyg brwdfrydedd mae’r trefnu yn profi’n fwrn a dweud y lleiaf. Mae’r ddau yn trio cadw trefn ar eu ffrindiau ac mae’r dywediad ‘gwaed yn dewach na dŵr’ yn troi’n wirionedd i’r ddau.

Mae amser yn brin a brwdfrydedd yn brinach ac amser a ddengys os bydd modd i’r ddau oresgyn y rhwystrau a dangos i bawb – ynghanol yr anobaith  – bod hi’n bosib canfod SBRI!

Taith . Tour

19/12/2016
7pm
Galeri, Caernarfon
01286 685 250
20/12/2016
2.30pm
Galeri, Caernarfon
01286 685 250
20/12/2016
7pm
Galeri, Caernarfon
01286 685 250

Map o Leoliadau’r Daith

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

7pm

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

2.30pm

Galeri Caernarfon, Caernarfon, United Kingdom

7pm

Adnoddau

Rhaglun