http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

LLECHAN WEN / Gorffennaf 2019


Digwyddiad byw ar leoliad wedi ei greu a’i berfformio gan bobl ifanc.

Sut mae hanes a diwylliant ein chwareli llechi yn berthnasol i bobl ifanc heddiw? Dyna yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i ddigwyddiad arbennig yn Llanberis ar nos Wener, 2 Awst 2019.

Mae Frân Wen, mewn partneriaeth â Amgueddfa Lechi Cymru, yn falch o gyflwyno Llechan Wen, cynhyrchiad byw ar leoliad wedi ei greu gan artistiaid ifanc rhwng 13 a 21 oed gyda chymorth actorion, cerddorion a choreograffwyr proffesiynol.

Diolch i gefnogaeth gan Amgueddfa Lechi Cymru, mae’r digwyddiad AM DDIM.

Mae Llechan Wen yn rhan o arlwy Cymryd Rhan gan Frân Wen.

Ymunwch â ni am noson sy’n argoeli i fod yn llawn egni a chyffro.

Taith . Tour

02/08/2019
7pm
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
01248 715048

Map o Leoliadau’r Daith

7pm