http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

SAER Y SÊR / Tach 2015


Fuoch chi erioed i’r lleuad? Naddo? Dewch efo ni…

Wrth i’r sêr ddeffro a’r saer brysuro,
Daw rhywun i ddrysu eu byd;
Felly blant bychan, dewch draw i sbecian,
I ddarganfod y cyfan i gyd.

Mae’r Saer wedi byw ar y lleuad ar hyd ei oes. Tydi o erioed wedi gweld nac siarad â neb. Ei swydd yw deffro’r sêr ac edrych ar eu hôl yn ystod y nos. Felly beth sydd yn digwydd pam ddaw rhywun i ddrysu ei fyd?

Cam bach i oedolyn, naid enfawr i blentyn.

Sioe theatr Gymraeg i gyffroi dychymyg plant rhwng 3 a 7 oed a’u teuluoedd.

Adnoddau

Galeri

Rhaglun

Tîm Artistig

Actorion: Rhodri Sion a Leisa Mererid

Cyfarwyddwr: Ffion Haf

Dramaturge: Anni Llŷn

Dramaturge cyswllt: Ceri Elen

Cyfansoddwr: Osian Gwynedd

Cynllunydd set a gwisgoedd: Gwyn Eiddior

Cynllunydd goleuo: Elanor Higgins

Artist gweledol: Erin Maddocks

Darlunydd: Jac Jones

Cerddoriaeth