http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

PWY? / Mawrth 2019


Creadigrwydd yn ysbrydoli cynllun mentro arloesol

Nid oes rhaid i brofiadau’r gorffennol ddiffinio unigolyn.

Dyna’r neges gan brosiect amlddisgyblaethol newydd sy’n cael ei dreialu ar gyfer pobl ifanc yng Ngwynedd.

Dan arweiniad artistiaid proffesiynol, mae prosiect Pwy? yn defnyddio pŵer trawsnewidiol y celfyddydau i godi dyheadau pobl ifanc 16-24 oed.

Mae cerddorion proffesiynol, dylunwyr graffig, ffotograffwyr, actorion, cyfarwyddwyr ac artistiaid yn cyfrannu at y cwrs sy’n ceisio annog pobl ifanc i gredu ynddyn nhw eu hunain a’r hyn y gallant ei gyflawni.

Dan arweiniad Frân Wen, comisiynwyd y ddarpariaeth drwy raglen ADTRAC, Cyngor Gwynedd.  Mae ADTRAC, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn darparu cymorth cyflogadwyedd a lles emosiynol wedi’i deilwra i bobl ifanc 16-24 oed yng Ngwynedd sy’n wynebu rhwystrau rhag ymgysylltu ag addysg a byd gwaith.