PRENTIS TECHNEGYDD THEATR


Chwilio am berson brwdfrydig ac uchelgeisiol i ymuno â’r tîm fel Technegydd Theatr dan hyfforddiant.

Cyflog: Cyflog yn unol ag isafswm cyflog prentisiaeth
Lleoliad: Porthaethwy, Ynys Môn

Diddordeb ym myd y theatr? Eisiau gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llen? Mwynhau gwaith technegol gan gynnwys ffilm, sain, goleuo? Eisiau dysgu mwy am y diwydiant? Dyma’r cyfle i chi!

Ar drobwynt y cyfnod mwyaf cyffrous yn ei hanes, mae’r cwmni theatr i blant a phobl ifanc yn chwilio am berson brwdfrydig ac uchelgeisiol i ymuno â’r tîm fel Technegydd Theatr dan hyfforddiant.

Os yw’r cyfle yma yn eich cyffroi hoffai Frân Wen glywed gennych chi.

Mae’r pecyn swydd ar gael i’w lawrlwytho yma. Sylwch mai ffurflen gais digidol yw hon – i’w gwblhau mae’n rhaid i chi ei lawrlwytho i’ch PC/Mac cyn llenwi (clic dde a dewiswch Save As / Download linked file).

Dyddiad cau: 5pm, 29/08/19
Cyfweliadau: 04/09/19
Cychwyn y swydd: 09/09/19