POPETH AR Y DDAEAR


Cynhyrchiad uchelgeisiol sy’n cyfuno ‘spoken word’, cerddoriaeth a theatr.

Dyma gynhyrchiad fydd yn archwilio ymateb unigolion pa fo’u rhyddid a’u hewyllys rydd yn cael eu cymryd oddi arnynt a beth sydd yn digwydd pan nad oes dim dewis?

Dyma stori am ffydd, colledion a chryfder pobl yn wyneb trychineb catastroffig.

Mae Popeth ar y Ddaear yn rhan o’n Rhaglen 2020/21.

TÎM

Tîm creadigol

Geiriau: Marged Tudur
Cyfarwyddwr Creadigol: Nico Dafydd
Cyfansoddwr: Osian Williams
Ar y cŷd gyda Chwmni Ifanc Frân Wen

Partneriaid

Mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

GALWAD AGORED

Cyfle i dri awdur ifanc ymuno â thîm creadigol Popeth Ar Y Ddaear, cynhyrchiad newydd a gaiff ei berfformio ym Maes B a chlybiau nos dros Gymru yn 2021-22.

Galwad Agored am Awduron 18-30 oed
Dyddiad Cau: 28 Awst 2020

  • Cyfle i ennill gwobr o £750 yr un i ysgrifennu deunydd
  • Derbyn hyfforddiant gan Vanessa Kisuule, ymarferydd perfformio barddoniaeth (spoken word) proffesiynol
  • Penwythnos preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd rhwng 18 – 20 Medi eleni
  • Rhagor o fanylion am y galwad agored.