http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

POPETH AR Y DDAEAR


Cynhyrchiad uchelgeisiol sy’n cyfuno ‘spoken word’, cerddoriaeth a theatr.

#PayDd

Dyma gynhyrchiad fydd yn archwilio ymateb unigolion pa fo’u rhyddid a’u hewyllys rydd yn cael eu cymryd oddi arnynt a beth sydd yn digwydd pan nad oes dim dewis?

Dyma stori am ffydd, colledion a chryfder pobl yn wyneb trychineb catastroffig.

Mae Popeth ar y Ddaear yn rhan o’n Rhaglen 2020/21.

TÎM

TÎM CREADIGOL

Cyfarwyddwr Creadigol: Nico Dafydd
Cyfansoddwr: Osian Williams
Sgwennwyr: Marged Tudur, Lauren Connelly, Mari Elen Jones + Iestyn Tyne
Ar y cŷd gyda Chwmni Ifanc Frân Wen

PARTNERIAID

Mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

DATBLYGU'R GWAITH