http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

PARÊD PEULWYS / Mai 2018


Prosiect i annog ymdeimlad o gynhwysiant a balchder cymunedol trwy’r celfyddydau.

Mae Frân Wen yn cydweithio gyda Brenig Construction, un o gwmnïau adeiladu sy’n tyfu gyflyma yn y DU, i annog cydlyniant cymunedol yn Hen Golwyn.

Bydd artistiaid proffesiynol yn gweithio’n agos gyda disgyblion Ysgol Sŵn y Don i ddefnyddio’r celfyddydau i gryfhau balchder a chynhwysiant yn eu cymunedau.

Term yw cydlyniant cymunedol sy’n disgrifio sut yr ydym yn byw ochr yn ochr gan oddef a pharchu’n gilydd.

Fe fydd yr artistiaid yn gweithio’n ddwys gyda’r ysgol am 3 wythnos i ddatblygu parêd carnifalaidd i ddathlu’r themâu. Mae’r artistiaid yn cynnwys yr artist gweledol Mari Gwent, arbenigwr cerddoriaeth samba Colin Daimond, a bydd yr arbenigwyr sgiliau syrcas Cimera yn ychwanegu at yr awyrgylch carnifal.

“Mae’n braf gweithio ochr yn ochr â Brenig Construction gan bod y ddau ohonom yn rhannu egwyddorion sy’n llawer mwy na’n gwaith; adeiladu neu theatr. Mae cyfrannu tuag at greu pobl a chymunedau gwell – llefydd gwell i bobl fyw a gweithio – wrth wraidd y ddau gwmni,” meddai Mari Morgan o Frân Wen.

Bydd gorymdaith carnifalaidd o amgylch ystâd Peulwys yn dod â’r prosiect i ben ar yr 8fed o Fehefin.